NEVŞEHİR'İN İL YAPILMASI BİR GEREKLİLİK MİYDİ? YOKSA KIRŞEHİR'İN CEZALANDIRILMASI MIYDI?;MECLİS TARTIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE NEVŞEHİR’İN İL OLMA SÜRECİ

Author:

Number of pages: 801-811
Year-Number: 2018-82

Abstract

Orta Anadolu’da Kızılırmak vadisinin güney yamacında yer alan Nevşehir, doğuda Kayseri, batıda Aksaray, güneyde Niğde ve kuzeyde Yozgat ile Kırşehir illeri ile çevrilidir. Erciyes ve Hasan dağlarının aktif haldeyken püskürttüğü lavların rüzgâr aşınmasıyla oluşturduğu, peribacalarının yer aldığı Kapadokya’nın merkezinde yer alan Nevşehir, günümüzde yoğun olarak ziyaretçi çeken önemli bir turizm merkezidir. Osmanlı döneminde bir köy merkezi olan Muşkara, bu bölgede yetişen Sadrazam Damat İbrahim Paşa’nın katkılarıyla bir kaza merkezine dönüşür ve Nevşehir ismini alır. Lale devrinden cumhuriyete kadar bir kaza merkezi olarak kalan Nevşehir’in tarihindeki belki de ikinci dönüm noktası, 1954 genel seçimleri olur. Demokrat Parti Hükümeti’nin 1954 genel seçimlerinde Kırşehir’i demokratik tercihinden dolayı cezalandırma düşüncesi, vilayet merkezi olmak için girişimlerde bulunulan Nevşehir için fırsat olur. İktidarın hoşuna gitmeyen seçim tercihinden dolayı Kırşehir’in kazaya, Nevşehir’inde vilayete dönüştürülmesi kararı mecliste birçok tartışmayı gündeme getirir. Bu çalışma ile Nevşehir’in tarihi gelişimine kısa bir göz attıktan sonra il olma sürecinde yaşananları, meclis zabıtlarına yansıdığı ölçüde irdeleyeceğiz.

Keywords

Abstract

The second turning point of Nevşehir, where was converted a city from a village named Muşkara at the reign of Groom İbrahim Pasha, in its history is the elections of 1954. The punishment idea of Democrat Party that came on power with the multiparty life at Republican era, due to the choice of Kırşehir at the 1954 elections opens a way for Nevşehir where was attempting to become a province center. However the result of the election choice does not pleased the government; it brings plenty of discussion at the assembly with the draft law that turns Kırşehir a town and Nevşehir a province. Though Democrat Party tries to explain the draft law with geographic and economic reasons, cannot be successful to persuade the public opinion. The city becoming of Nevşehir stays in the shadow of these agreements. In this study the process of Nevşehir to become a city is going to be evaluated around these assemble discussions.

Keywords