SANAYİ KENTİ GEBZE’DEN GELENEKSEL BİR LEZZET “EKŞİ MAYALI EKMEK”

Author :  

Year-Number: 2018-82
Language : null
Konu : Turizm
Number of pages: 338-351
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Beslenme alışkanlıklarının değişmesi sonucunda, kültürel birikimin önemli bir bileşeni olan pek çok yerel ürün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Dünyada yaşanan hızlı kentleşme ve sanayileşme pek çok alanda olduğu gibi kültürel alanda da etkisini göstermekte ve kültürel varlıkları tehdit etmektedir. Gebze'de çok eski yıllardan beri yapılan yerel yiyeceklerden bir tanesi olan geleneksel ekşi mayalı ekmek unutulmaya yüz tutmuş bir lezzettir. Çalışmayla giderek unutulan lezzetler ve gelenekler hatırlanarak, şehirlerin sahip olduğu yerel kültür miraslarının korunup sürdürülebilirliği sağlanmaya çalışılacaktır. Bu çalışmada önemli bir kültürel miras unsuru olan Ekşi Mayalı Ekmeğin üretimi ve tüketiminde sürekliliği sağlamak, bu mirası koruyarak hem gelecek nesillere aktarmak hem de turistlerin bu kültürel mirasa olan talebini artırabilmek için bir takım alternatif önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Many local products, which have always been an important competent of cultural heritage, have faced danger of extinction as a result of the change in the nutrition habits. The rapid urbanization and industrialization in the world show their impact in the cultural field and threatens the cultural assets. Traditional sour yeast bread, which is one of the local foods made since very old years in Gebze, is a delicacy that has been forgotten. This study will remind the forgotten tastes and traditions and try to ensure protection and sustainability of the local cultural heritage of the cities. This research developed a number of alternative recomendations in order to make the sustainability of Sour Leavened Bread’s production and consumption, to preserve this intangible cultural heritage, to transfer it to next generations and increase the tourists’ demand.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics