SANATTA ORİJİNALLİK SORUNU VE KENDİLEME

Author:

Year-Number: 2018-82
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : PLASTİK SANATLAR
Number of pages: 131-150
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

“Hiper-gerçeklik” kavramı ile şekillenen günümüz sanatının dinamiklerine baktığımızda sanat adına yapılan ve geçmişten günümüze sanatın yetenek, tasarım ve üretkenlik süreçleriyle beraber anılan orijinal sanat eseri artık yerini kolaj, kopyalama, alıntılama ve kendileme araçlarıyla gelişen çoğulcu, kuralsız bir tavra bıraktığı görülmektedir. Sanatın tanım ve anlam kazandığı modern dönemlerde sanat eseri özgün, benzersiz, yüce, yararlı olması düşüncesi sanat eserinin zaman tanımaz yapısından dolayı onun biricik olma yolunda işini zorlaştırmıştır. Sanat geçmiş ve günümüz arasında bağ kuran organik bir yapıya sahiptir. Sanat eserinin yeniden yaratılabilir, kopyalanıp çoğaltılabilir hale geldiği günümüz sanatı artık temel saiklerini dehanın yol açtığı elitist sanatçının aurasından değil; çoğulcu anlayışa sahip farklı kültür ve anlayışın egemen olduğu, eklektik özelliklere sahip “siber” kültürden almaktadır. Araştırmada geçmişten günümüze varan; özellikle modern dünyanın sonrasında bazı olumsuzluklar nedeniyle şekillenen postmodern dünya ve çizdiği evren hakkında görüşlere yer verilmiştir. Modern dönemden postmoderne değin sanat eserine esin kaynağı olabilen geçmiş, hatta klasik döneme varan bir etkileşim söz konusudur. Bu araştırmayla sanat eserinin etkileşim kaynaklarına inmeye; sanatta orijinallik, metalaşma, ticarileşme ve kendilemeye varan gidişatın sanatsal parametreleri oluşturulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Regarding the dynamics of today's art in which the concept of “hyper-reality” invigorates, it is understoood that the original artworks come with the talent, design and productivity processes of it, from the past to the present, is superseded by a pluralistic, irregular attitude developing with collage, copying, quoting, and appropriation tools. In the contemporary times in which art gained a definiton and meaning, the idea that artwork was original, unique, high, and beneficial made it difficult for the work of being unique, due to the timeless nature of the artwork. Art has an organic structure that connects the past and present. Today's art, in which an artwork can be regenerated, replicated by copying is now taken the main motives not from the aura of the elitist artists inspired by the genius, but from the “cyber” culture, which has eclectic features, where the main dynamics are dominated but by the different culture and understanding with pluralist oriented. In this research, from past to present; especially in the post-modern world, the views on the postmodern world shaped by some negativity, and on the universe depicted are evaluated. From the modern period to the post-modern, there has always been an interaction with the past, even including the clasical period, which has been a source of inspiration for artistic creation. This research has endeavoured, on one hand, to get insight into the sources of interaction of art works and, on the other hand, to figure out the artistic parameters of the trend that tends to come up with originality, materiality, commercialisation and appropriation.

Keywords