DOLAYLI VERGİLERDE VERGİ PİRAMİTLEŞMESİ SORUNU VE KATMA DEĞER VERGİSİNDE ÇÖZÜM YOLU (Vergi İndirim Metodu)

Author :  

Year-Number: 2018-82
Language : null
Konu : maliye - vergi
Number of pages: 123-130
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gelir ile servetin tüketim amacıyla kullanılması sırasında alınan dolaylı vergiler tersine artan oranlı olup, gayri şahsi özellik gösterirler. Dolaylı vergilerin çoğunluğunda vergiden vergi alınması suretiyle tüketicinin katlandığı fiili vergi oranının, kanuni vergi oranını aşması olarak tanımlanan vergi piramitleşmesi söz konusudur. Yayılı gider vergilerinde her aşamada vergileme olduğu için “vergiden vergi alınması” ve toplu gider vergilerinde ise tek aşamada vergi alındığı için “müteşebbisin vergiden kar sağlaması” olarak ortaya çıkan piramitleşme mükelleflerin vergi yükünü artıran haksız bir durumdur. Yayılı gider vergilerinden olan Katma Değer Vergisi (KDV) vergi piramitleşmesinin olmadığı dolaylı bir vergidir. Bu vergide her aşamada sadece katma değer vergilendirildiği için, önceki aşamalardaki vergi tekrar vergilemeye dâhil değildir. Dolayısıyla bir önceki alışta ödenen KDV’nin, satışta alınan KDV’den indirilmesi şeklinde uygulanan “vergi indirim metodu” ile vergi piramitleşmesi engellenmekte ve bu haksız vergileme ortadan kalkmaktadır.

Keywords

Abstract

Indirect taxes on the use of income and consumption for consumption purposes, on the other hand, are increasing in rate and show personal characteristics. In the majority of indirect taxes, tax pyramiding is defined as the fact that the actual tax rate that the consumer has incurred through taxation, exceeds the statutory tax rate. Since taxation is a taxation at every stage of taxation, it is an unfair situation to increase the tax burden of taxpayers. Value Added Tax (VAT), which is one of the spread taxes, is an indirect tax without tax pyramiding. In this tax, the tax in previous stages is not included in the taxation again, since only the added value is taxed at each stage. Therefore, with the ’tax reduction method” applied as a deduction of the VAT paid in the previous purchase, the tax pyramiding is prevented and this unfair taxation is eliminated.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics