ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜNDE SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN UYGULANMASI

Author:

Year-Number: 2018-82
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Üretim, Pazarlama
Number of pages: 812-822
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde endüstriler küresel ekonomilerin baskıları, tüketici beklentilerinin ve taleplerinin artması ve çeşitlenmesi, ürün karmaşıklıklarının katlanarak çoğalması gibi sorunlarla karşı karşıyadırlar. Rekabetçi bir pazarda ayakta kalabilmek için, endüstrilerin yenilikçi ürünler geliştirmesi ve ürün kalitesini artırması, aynı zamanda ürün maliyetlerini düşürmesi ve piyasaya sürme süresini kısaltması gerekmektedir. Rekabette kalabilmek için firmalar işletme maliyetlerini düşürmek ve ürün geliştirmek için bilgisayar teknolojilerini uygulayarak yeni tasarım metodolojilerini ve süreçlerini tanıtarak etkili olmayı amaçlamaktadırlar. Sanal Gerçeklik (SG) ve Sanal Prototipleme teknikleri, ileri teknoloji kuruluşların ürünlerini geliştirip üretirken benimsedikleri yeni teknolojilerdir. Her ne kadar bu bilgisayar teknolojileri umut verici olsa da, onları benimsemek bir organizasyon yararı getirememektedir. Bu çalışmanın amacı; mevcut bilgisayar etkileşimli görselleştirme teknolojilerinin analiz edilerek SG’in tanımı ve ürün geliştirme projelerinde uygulanmasının sunumudur. Yöntem olarak SG, ürün geliştirme ve ürün yaşam döngüsü kavramları tanımlanarak ürün geliştirme projelerinde SG uygulaması gösterilmiştir. Sonuç olarak; çalışma bulgularından hareketle, SG uygulamasının ürün geliştirme projelerindeki yararları belirtilmiştir.

Keywords

Abstract

Today, industries face challenges such as the pressures of global economies, the growing and diversification of consumer expectations and demands, and the proliferation of product complexities. In order to survive in a competitive market, it is necessary for industrial companies to develop innovative products and improve product quality, reduce product costs and shorten the time to market. To remain competitive, companies are aiming to be effective by introducing new design methodologies and processes by applying computer technologies to reduce operating costs and improve products. Virtual Reality (VR) and Virtual Prototyping techniques are new technologies that are developed by high-tech organizations. Although these computer technologies are promising, adopting them does not bring any organizational benefits. The purpose of this study is to introduce and analyses the existing computer-interactive visualization technology and VR. Methodologically, by defining VR, product developing and product life cycle and applied in product development projects. As a result, the findings from the study show that VR system should be profitable to product development projects.

Keywords