BATMAN MÜZESİ’NDE BULUNAN BİR GRUP FİBULA

Author:

Year-Number: 2018-81
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Türk İslam Sanatları
Number of pages: 271-282
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

El sanatları ürünleri insanoğlunun beliren ihtiyaçlarıyla beraber gelişim gösterdiği bilinmektedir. Ortaya çıkan ve günümüze ulaşan tüm bu değerler, toplumun maddi kültür varlığını oluşturmaktadır. Bunlar arasında takı ve kuyumculuk, giyinme ve örtünme gibi iklimsel koşullara bağlı olarak bir gelişim göstermemiştir. Anılan bu sanat dalı birçok toplumda klasik olarak ifade edilen zaruri ihtiyaçtan değil, birer süs öğesi olarak işlevselliğinin ağır bastığı gerçeği, kazılarda bulunan buluntulardan anlaşılmaktadır. Takıların birer süs öğeleri olmasının yanı sıra din, tılsım gibi amaçlarla da insanlar üzerlerinde taşımışlardır. Öyle ki takılar yeri gelmiş güç ve kuvvet göstergesi olmuş, yeri gelmiş ölü hediyesi ile tanrılara birer sunu olmuş. Geçmişi günümüze büyük bir gizemle taşıyan takılardan fibulalar, ayrı bir öneme sahiptir. Bugün hala çengelli iğne olarak bilinen bu takı öğesi, giysileri tutturmada kullanılan bir süs öğesidir. Antik Çağlarda fibulalar vazgeçilmez takıların başında gelerek, özellikle de Frigler döneminde Anadolu’da bir tarz haline geldiği bilinmektedir.

Keywords

Abstract

Handicraft products are known to have developed with the emerging needs of the humanity. All these values which have survived today, constitute the material and cultural assets of a society. Among these, jewelry has not displayed any change depending on the climatic conditions, like dressing. It is understood from the findings of excavations that, this form of art has not emerged as an essential need of a society, but rather, it has gained functionality as a decorative component. Besides being a decorative component, jewelry has been worn by people due to religious reasons or as amulets. Such that, jewelry was sometimes used to indicate power and strength and sometimes it served as a presentation to the gods with the dead. Fibulae, which bring the past to the present with a great mystery, have a special importance. This form of jewelry, which is known as the hooked needle today, is a decorative component that is used to pin the clothes. Fibulae are known to be among the essential types of jewelry in Ancient Times, and to have become fashionable in Anatolia especially during the period of the Phrygians.

Keywords