İNGİLİZCE ÖĞRENEN TÜRKLERE ÜÇLÜ-ÜNLÜ-ÖBEKLERİNİN ÖĞRETİLME YOLLARI

Author :  

Year-Number: 2018-85
Language : null
Konu : ingiliz dili eğitimi abd
Number of pages: 126-169
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Üçlü-ünlü-öbekleri (triphthongs) aynı seslem içinde sesletilen ünlü birleşimidir. Özellikle İngiliz İngilizcesindeki“fire” “player” “mower” “employer” gibi sözcüklerin sesletimlerinde ünlü kombinasyonları bu olguya örnektir. Pek çok gözlemciler bu özellikleri taşıdığını iddia ederek İngilizceden ve başka dillerden örnekler gösterir. Bir ünlüden ötekine hızlı ama yumuşak hareket geçişlerle oluşur. Üçlü-ünlü-öbeklerinin tanınması ve öğrenilmesi sözlü iletişimde önem taşır; çünkü bir seslemdeki ünlülerin uzatılması kadar onlaın kayma özellikleri de ifade ettikleri anlamları belirler. “İngilizce’nin yabancı dil olarak öğretilmesi”ne (EFL), üçlü-ünlü-öbekleri diğer parçalı fonemlerin, yani kısa-uzun-çift ünlülerin öğretilmesi kadar önem verilmez. Bu makalenin yazarı önce bu olgunu öğretilmesinde önce önemini vurgulayarak daha sonra tekünlü/çiftünlü kombinasyonundan oluşan yapısını tanıtmakta sonra da klasik yöntem olan “minimal pair” örneklerin karşılaştırılması ile farkları pekiştirmeye çalışmaktadır. Öğretimi sırasında Türkçe’den örnekler vermek suretiyle öğrencinin kavramla olan ilişkisinden de yararlanmaktadır.

Keywords

Abstract

Triphthongs are “a union of three vowels” pronounced in one syllable they are formed by a quick but smooth movement from one vowel to another that passes over a third one. They are found in such British English pronunciations as in “fire” “player” “mower” “employer” and in some others as claimed by observers as having found similar traits. They also exist in other languages. It is important to know about them as they easily cause communication problems if confused with similar long vowels or diphthongs. However in teaching EFL, triphthongs are often neglected and are not taught as much as other segmental phonemes as diphthongs. The author of this article attempts to use similar methodogly in teaching triphthongs by first providing awareness of their structure of combination of diphthongs+monophongs. He then then solidifies their instruction through minimal pairs by monothongs+diphthongs and finally gives many examples from English. He uses examples from Turkish referring to their familiary of the concept in the learner’s own language.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics