AVRUPA BİRLİĞİ’NDE GÖÇMEN KRİZİ VE AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GÖÇMEN POLİTİKALARI

Author:

Number of pages: 545-556
Year-Number: 2018-80

Abstract

Avrupa Birliği, uzun bir bütünleşme sürecinden sonra ekonomik, siyasi ve sosyal açılardan diğer ülkeler tarafından örnek alınan bir birlik haline gelmiştir. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yaşam kalitesinin yüksek olması ve AB standartlarının daha yaşanabilir bir ortam sunması dolayısıyla birliğe üye ülkeler, dünyanın birçok yerinden göç almaktadır. Göçler ekonomik, sosyal hatta siyasi anlamda göç edilen ülkeyi etkileyebilmektedir. Göç dalgalarından çeşitli açılardan etkilenen Avrupa Birliği, kendisini etkileyen göçlerle ilgili düzenlemeler yaparak göçün olumsuz yönlerini ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Ancak Avrupa Birliği göçmen sorunu karşısında kendi içinde net ve bütünleşik bir politika belirleyemediği gibi üye ülkelerin göçmenlere uygulamış olduğu politikalar arasında tutarsızlıklar bulunmaktadır. Çalışmada Avrupa Birliği’nde son dönemlerde tartışılan göçmen sorununun nasıl ortaya çıktığı ve Avrupa Birliği’nin göç dalgası karşında göstermiş olduğu tepkiler ele alınmaktadır. Göçmenler konusunda yapılanlar, Birliğin veya üye ülkelerin kalıcı şekilde sığınma ve göç reformlarını uygulayabilecek kapasitede olmadıklarını ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

European Union, after a long process of integration, has become a unity modeled by other countries in the terms of economically, politically and socially. The European Union receives immigration from many parts of the world because of its high quality of life and a more livable environment. Immigrants can affect the countries in economic, social and political sense. The European Union, influenced by various waves of migratory waves, is trying to remove the negative aspects of immigration by making regulations about migrations affecting itself. However, there is an inconsistency between the policies that Member States have imposed on immigrants, as the European Union has not been able to establish a clear and integrated policy in itself against the immigration problem. The study addresses the recent emergence of the immigrant problem in the European Union and the reactions of the European Union to the wave of immigration.

Keywords