TÜRKÇE’NİN “YALANCI EŞDEĞERLERİ” (FAUX AMIS)

Author :  

Year-Number: 2018-80
Language : null
Konu : ingiliz dili eğitimi abd
Number of pages: 386-406
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Fransızca’da “faux amis” biçiminde ifadesini bulan “yalancı eşdeğerler” terimi, dilbilimde “farklı dillerin yazım veya sesletim bakımından aynı veya çok benzer olmasına rağmen anlamları farklı olan sözcükler” için kullanılmaktadır. Bu olgu dilimizde son zamanlarda “sözde eşdeğerler” olarak da adlandırılır. Örnek olarak Türkçe’de "sosyete haberleri" anlamında kullanılan “magazin” sözcüğü Fransızca’da “magasin” yazımıyla “mağaza”, İngilizce’de ise “magazine” yazımıyla “silah şarjörü” ve “dergi” olarak algılanır. Benzer şekilde yine İngilizce’de “asparagus” sözcüğü "kuşkonmaz bitkisi" anlamına gelirken, Türkçe’mizde "yalan, uydurma haber" olarak anlaşılır. Bu çalışmada “yalancı eşdeğerler” olgusunun kökeni, “gerçek eşdeğerler”den (true friends) ayrımları, türleri, iletişimde ve özellikle başka dillerin ve Türkçe’nin yabancı dil olarak ediniminde ve çevirideki tedirgin edici niteliklerine ve bilimsel yönden farklılıklarına değinmektedir. Çeşitli dillerden karşılaştırmalı bol “sözde eşdeğer” örnekleri veren bu çalışma araştırmacılara Türkçedeki “yalancı eşdeğerler” konusunda daha fazla araştırma yapılması konusunda ışık tutmaktadır.

Keywords

Abstract

False friends (faux amis) are words or expressions that have similar forms to one in a person's native language, but a different meaning as in the English examples of magazine “periodical” and French magasin “shop” being used in different contects. Such conceptions constitute communication problems and foreign language teaching by causing confusion and misinterpretation, plus lead to mistakes in the field of translation. Another example is “asparagus”, which is an ordinary plant in general language, but curiously enough used by Turks in the sense of “fake news.” In this article an analysis of the concept of “false friend”, its origin, its difference from true friends, varieties, inconveniences and many examples both in Western languages and Turkish

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics