BÜYÜK VERİNİN MUHASEBE VE DENETİM ALANLARINA UYUMU

Author:

Year-Number: 2018-81
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : MUHASEBE -FİNANS
Number of pages: 208-222
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gerek insanlar gerekse de nesneler tarafından üretilen verinin sürekli artmasının bir sonucu olarak verinin depolanması, ilgili ile ilgisiz veri arasında ayrım yapılması, hızlı bir şekilde özet ve rapor biçiminde yöneticiye ulaştırılması gibi sorunlar rekabet üstünlüğü arayan işletmelerin çözüm aradığı konular arasında ön plana çıkmaya başlamıştır. Verinin aşırı boyutta üretilmesi sonucunda geleneksel bilgi teknolojileri ile yönetilemeyen büyük veri kavramının muhasebe ve denetim alanlarına olan etkileşimi bu çalışmada incelenmektedir. Beş bileşeni ile anılan büyük veriye maliyet bileşeni de bu çalışmada eklenmiştir. Büyük verinin altı bileşeni ile muhasebe verileri arasındaki ilişki sunulduktan sonra muhasebe ve denetime özgü verilerin büyük veri ve işletme veri ambarından anlamlı bilgiye dönüştürülme süreci açıklanmaktadır. Dijitalleşen bir dünyada muhasebe ve denetim alanlarında da iş yöntemlerinin değişimi kaçınılmazdır. Muhasebe ve denetimin girdisi olan verinin hacminin, çeşitliliğinin ve hızının artması nedeniyle büyük verinin anlaşılmasına ve büyük veriyi içerecek bir şekilde süreçlerin planlanmasına gereksinim bulunmaktadır.

Keywords

Abstract

Among the issues that companies seek competitive advantage subjects like the distinction between relevant and irrelevant data, getting the data to the managers quickly as a summary and report have gained great prominence as a result of the continuous increase of data produce both by humans and things. Enormous production of the data restrains the traditional information technologies to process them. This study investigates the influence of big data on accounting and auditing fields. A sixth element, cost, is added to the five known elements of the big data. After the relation between the six elements of the big data and accounting data is explained, the transformation of the data from the company’s big data warehouse to the meaningful accounting and auditing knowledge is researched. The transformation of the accounting and auditing work processes is inevitable in a digitalizing world. The volume, diversity and speed of the input of the accounting and auditing are increasing so the big data has to be understood with all of its aspects and be integrated to the work flow.

Keywords