TÜRK MODA ÜRÜNLERİNDE KULLANILAN SEMBOLLERİN MARKA KİMLİĞİNE KATKISI

Author :  

Year-Number: 2018-81
Language : null
Konu : SOSYALBİLİMLER
Number of pages: 368-378
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya nüfusunun hızla artması, teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşması, ürünlerin özelliklerini ve kalitesini standartlaştırırken, mal ve hizmetlerin üstünlüklerini vurgulayan satış yönetiminin etkinliğini de azaltmıştır. Günümüzde belirli üstünlükleri olan bir malın pazara sunulması mümkün olsa bile bu üstünlüğünü uzun süre sürdürmesinin oldukça güç olduğu bilinmektedir. Rakiplerin benzer ürünlerle, hatta daha iyileriyle pazara girdiği, teknolojinin kısa sürede değiştiği dünya ekonomisinde, rekabet gücünü belirleyici etkin bir silah olarak karşımıza “marka kavramı” çıkmaktadır. Marka oluşturma bir süreçtir ve birçok bileşenden oluşmaktadır. Bu süreçte yer alan bileşenlerden biri olan markanın ismi, sembolü, renk, şekil ve dizaynla görsel algılara hitap ederek marka değerine güç katmaktadır. Bu çalışmada; literatür tarama yöntemi kullanılarak, moda sektöründe yer edinmiş Türk markalarının sembollerinde kullanılan simge, şekil ve renkler analiz edilerek, elde edilen bulgular ışığında markaya olan katkısı değerlendirilecektir

Keywords

Abstract

While theb rapid growth of world population with the development and spread of technology standardized the features and quality of the products, the effectiveness of the sales management, which emphesized the advantages of the goods and services, also decreased. Even if it is possible today to present a certain goods with certain advantages to the market it is known that it is very difficult for the company to maintain this superiority for a long time. In the world economy where the competitors entered the market with similar products and even with better products and also where technology changed in a short time, the concept of “brand” is emerging as an effective weapon that determines competitive power. Creating a treadmark is a process consisting of many componants. The name, symbol of the trademark -as being one of these components at this process- appeals the visual senses with its colour, shape and design, and reinforces the trademark value. In this study, by using literature review, symbols, shapes and colours used at the symbols of trademarks -which have gained a place in the fashion industry- will be analysed, and in the light of the findings, their contribution to the trademark will be evaluated.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics