KÜTAHYA ÇİNİCİLİĞİ VE KÜTAHYA ÇİNİ DESENLERİNİN GİYSİ TASARIMLARINA YANSITILMASI

Author :  

Year-Number: 2018-81
Language : null
Konu : Tasarım
Number of pages: 355-367
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geleneksel sanatlarımız içinde çok önemli bir yere sahip olan çinicilik çok eski tarihlere dayanan bir sanat dalıdır. Kütahya ili de çiniciliğin gelişmesi için gerekli çoğu hammaddeye sahip olduğundan tarih boyunca çiniciliğin gelişmiş olduğu bir il olmuştur. Renk ve desen güzelliği ve parlak görünümleriyle Kütahya çinileri her dönem ilgi ve talep görmüştür. Bir çok Türk sanatında olduğu gibi Kütahya çinilerinde de bitkisel hayvansal ve geometrik şekillerde derin anlamlar taşıyan pek çok desen mevcuttur. Bu desenleri kendi kullanım alanları dışında farklı alanlara taşımak Kütahya çiniciliğine olan ilgiyi arttıracağı düşünülmektedir.Birçok kaynaktan beslenen moda her zaman geleneksel sanatlardan da ilham almıştır. Giysi tasarımında geleneksel değerlerin modern yorumlarla tasarımlarda kullanılması oldukça sık kullanılan bir yöntemdir. Bu amaçla çalışmada, Kütahya çiniciliği ve Kütahya çinilerinde kullanılan desenler incelenmiş eşsiz güzellikteki bu desenler giysi tasarımlarına yansıtılmıştır. Tasarım ilke ve öğelerine uygun olarak ve tasarım süreci izlenerek tasarlanan kadın giysile¬rinden bir tanesi örnek ürün olarak dikilmiştir.

Keywords

Abstract

Turkish tile art is a very old art that has a very significant place in our traditional arts. As it possess most of the necessary raw material, the province of Kütahya has always been a city where the tile arts developed throughout the history. Because of the color, beautiful patterns and the brilliant sight they have, tiles of Kütahya have always attracted people's interest and demand. As in many other Turkish arts, tiles of Kütahya are embellished with meaningful patterns of herbal, animal and geometrical figures. To transfer the use of these patterns into other fields is believed to raise the interest on tiles of Kütahya. Fashion feeds on various resources, has always been inspired by traditional arts as well. The usage of traditional values in clothing design with modern interpretations is quite common. For this purpose, in this study, tiles of Kütahya and the patterns used in tile art of Kütahya were examined; and those unique and spectacular patterns were aimed to be applied on clothing design. One of the women's clothes, which were designed by monitoring the process in accordance with principles and an element of design, was sewn as a sample.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics