DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM BAĞLAMINDA MURAT GÜLSOY’UN “BU KİTABI ÇALIN” ADLI HİKÂYE KİTABI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author :  

Year-Number: 2018-80
Language : null
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 306-324
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada çağdaş Türk edebiyatının önemli isimlerinden Murat Gülsoy’un “Bu Kitabı Çalın” adlı kitabını oluşturan hikâyeleri değişim ve dönüşüm bağlamında ele alınmıştır. Bu hikâyelerde iki özelliğin ön plana çıktığı görülür. İlk olarak yaşamından memnun olmayan birey yaşamını değiştirmeye karar verir. Lakin bu değişimi bir başkasını merkeze alarak gerçekleştirmeye çalışır. Başkasına bağımlı bu değişim, hayal kırıklığı ya da aldatılmayla sonuçlanır. Birey, yaşamına anlam verecek değişimin kendi özünden kaynaklanması gerektiği sonucuna ulaşabilir. Birey başkasından bağımsız bir hayat sürdürmek istediğinde ise yalnızlıkla karşılaşır. Yalnızlıkla baş edemeyen kimi insanlar da başkasına göre yaşamına yön vermeye razı olurlar. İkinci olarak birey kendine özgü bir yaşam düzenini sürdürüyor olabilir. Bu yaşam düzeni, bir başkasının müdahalesi ile alt üst olabilir. Böylece birey, yaşamı üzerindeki denetimini kaybeder ve diğerinin yaşamına ayak uydurur. Bu yutulma hali bireyin bilinçaltından gelen gizli kalmış yönü tarafından da gerçekleştirilebilir.

Keywords

Abstract

In this study, the stories of Murat Gülsoy, one of the most important names of contemporary Turkish literature, were examined in the context of change and matamorphosis. In these stories, two features come to the fore. Firstly the individual who is not satisfied with his life decides to change his life. However, he/she tries to make this change by taking another person to the center. This change, dependent on someone else, results in frustration or deceit. The individual may conclude that the change that will give meaning to his/her life must originate from his/her own essence. When the individual wants to lead an independent life from another, he/she encounters loneliness. Some people who can not cope with loneliness are willing to direct their life according to someone else. Secondly the individual may be maintaining a distinctive way of life. This life order can be upset by someone else's intervention. Thus, the individual loses control over his/her life and keeps up with the life of the other. This swallowing can also be materialized by the hidden aspect of the individual's subconscious.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics