İÇMİMARLIK MESLEĞİ VE EĞİTİM TARİHİ

Author:

Number of pages: 436-444
Year-Number: 2018-80

Abstract

Bu araştırma sanat ve tasarım eğitimi içerisinde içmimarlık meslek eğitiminin yerini ve özellikle de Türkiye’deki eğitim tarihini aktarmak amacı ile gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de içmimarlık eğitimi öncesinde meslek eğitiminin ahilik tarafından üstlenmiş bir yapı olduğu görülmektedir. Hem çırak yetiştirmek hem de ahlak eğitiminin bir arada verildiği bu yapıda meslek eğitimi uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Sanat eğitiminde bugünkü adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (Sanayi-i Nefise Mektebi) 1882 yılında kurulmuştur. 1929 yılında Tezyinat (Süsleme) Bölümü bünyesinde İç Dekorasyon Atölyesi açılmıştır. Ayrıca 1957 yılında eğitime başlayan bugünkü adıyla Marmara Üniversitesi’nde (Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu) İçmimarlık bölümü açılmıştır. Bu eğitim çağdaş anlamda içmimarlık mesleğinin ilk eğitim programı olarak kabul edilmektedir. 1982 yılında Yükseköğretim Kurulu’nun kurulması ile birlikte sanat ve tasarım alanında kurulmuş birçok akademi ve okul üniversite olarak eğitim vermeye başlamıştır. Bu çalışmanın sonucu olarak Türkiye’de popüler meslekler arasında yerini alan İçmimarlık mesleği oluşumu ve gelişimi aktarılmaktadır. Mesleğin profesyonel anlamda oluşması ile yaygınlaşan ve gelişen eğitimin Türkiye’deki tarihini aktarmak ve literatüre katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

Keywords

Abstract

This research was carried out in order to convey the education of interior architecture in art and design education and especially the history of education in Turkey. It is seen that vocational education is undertaken by ahi community in Turkey before interior architecture education. Vocational education is carried out in this structure, where both training apprentices and ethics education are given together. In 1882, Mimar Sinan Fine Arts University (Sanayi-i Nefise Mektebi) was established in the field of art. In 1929, interior decoration studio was opened within the Department of Tezyinat (Ornament). In addition, the Department of Interior Architecture was opened at Marmara University (Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu) which has started to education in 1957. It is contemporaneously regarded as the first education program of interior architecture profession. With the establishment of the Higher Education Council in 1982, many academies and schools established in the field of art and design started to became universities. As a result of this study, the formation and the development of interior architecture profession which is popular professions in Turkey is transferred. It is aimed to contribute to the literature and to convey the history of education in Turkey.

Keywords