YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARININ TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS YETERLİLİKLERİ ÇERÇEVESİ KAPSAMINDAKİ KAZANIMLARA KATKISININ DEĞERLENDİRİLMESİ: MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2018-80
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 62-91
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı, yüksek lisans programlarının, Türkiye yükseköğretim yüksek lisans yeterlilikleri çerçevesi kapsamındaki kazanımlara katkısının yüksek lisans öğrencilerinin görüşlerine göre incelenmesidir. Araştırmada olgubilim deseni kullanılmış ve öğrencilerin ana amaç kapsamındaki düşünceleri, duyguları ve deneyimleri derinlemesine belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma verileri Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü kapsamında 9 farklı programa devam eden 25 yüksek lisans öğrencisi ile görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Yüksek lisans öğrencileri devam ettikleri programların katkılarından bazılarını; (a) Kuramsal bilgiye, akademik ve mesleğe yönelik uygulamalı bilgiye katkı sağlaması, (b) Alanlarına ve doktora eğitimine yönelik olarak farklı ve yeni bakış açıları kazanmaları, (c) Bilgi ve beceri (araştırma, sunum yapma vb.) boyutundaki eksikliklerini fark etmeleri ve bu eksikliklere eleştirel olarak yaklaşabilmeleri; (d) Mevcut eleştirel düşünme becerilerinin gelişmeye başlaması olarak belirtmişlerdir. Yüksek lisans öğrencileri devam ettikleri programlarla ilgili bazı sıkıntılarını da; (a) Özellikle öğretmen olarak çalışanlar için zaman sıkıntısı/yönetimi, (b) Yabancı dil yeterlikleri ile ilgili sorunlar; (c) Bilimsel araştırma becerileri (araştırma yapma, rapor yazma vb.) ile ilgili yetersizlikler olarak belirtmişlerdir.

Keywords

Abstract

The main aim of this research was to investigate the views of graduate students regarding their master programs in terms of its contribution to the gains stated in the Turkish higher education graduate qualifications framework. Phenomenology was employed in this research to explore master students’ views of their master programs. The study group consisted of 25 master’s degree students from 9 different programs of Marmara University Institute of Educational Sciences. The participants remarked some of the contributions of their programs as, (a) to develop themselves in theoretical knowledge, practical academic knowledge (research skills etc.) and practical knowledge of teaching (b) to gain new perspectives on their fields of study and doctorate education, (c) to recognize their limitations in terms of knowledge and skills (research, presentations etc.) and criticizing their limits; (d) to develop their current critical thinking skills. Master students also remarked some of the problems toward their programs as; (a) Time management/limitation problems especially for the ones working as teachers, (b) The problems in foreign language competency, (c) Incompetency of research skills (planning/conducting and writing/reporting a research).

Keywords