BANKALARDA İÇ KONTROL SİSTEMİNİN RİSK AZALTICI ETKİLERİ: DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA

Author:

Year-Number: 2018-79
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İŞLETME
Number of pages: 246-258
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Genel yapısı itibariyle risklerin doğru bir şekilde tanımlanması ve yönetilmesi ile ilgili olan iç kontrol sistemi; kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda yasal mevzuata uygunluğu, işletmenin varlıklarının korunmasını, hata ve hileleri minimize etmeyi, tam, güvenilir ve zamanında mali raporlamayı amaçlamaktadır. İç kontrol sisteminin risk azaltıcı etkilerini belirlemeye yönelik yapılan anket çalışmasında p<0,05 anlamlılık düzeyinde elde edilen 170 sonuç içerisinde; 50 tanesinde yüksek düzey ilişki, 97 tanesinde orta şiddetli ilişki ve 23 tanesinde ise zayıf bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. İç kontrol sisteminin risk azaltıcı etkilerini ortaya koyan ifadeler bağlamında bankalarda önem verilmesi gereken noktalar belirtilmiştir.

Keywords

Abstract

The internal control system, which is related to the correct definition and management of risks in terms of its general structure; aims to provide full, reliable and timely financial reporting in compliance with the legal regulations in line with the aims and targets of the institution, to protect the assets of the enterprise, to minimize mistakes and deceit. In this study of questionary, which aimed to determine the risk reduction effects of the internal control system, in the 170 results obtained at the significance level of p <0,05; 50 high-level relationships, 97 moderate-intensity relationships, and 23 low-intensity relationships. In the context of expressions that demonstrate the risk-reducing effects of the internal control system, the points to be given importance in the banks are mentioned.

Keywords