ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİBER ZORBALIK DAVRANIŞLARINA YÖNELİK TUTUMLARI

Author:

Year-Number: 2018-79
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 589-595
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnternet bireylerin hayatlarında ve işletmelerin iş süreçlerini gerçekleştirmesinde önemli değişikliklere ve yeni iş modellerinin ortaya çıkmasına neden olmuşlardır. İnternet olumlu yönleriyle hayatımıza girerken, olumsuz yönleri de hayatımızı oldukça etkilemiştir. Siber zorbalıkta internetle hayatımıza giren olumsuz gelişmelerden biridir. Bu çalışmanın amacı, üniversite gençliği arasında siber zorbalık davranışlarının ne ölçüde var olduğunu ortaya çıkarmaktır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü'nde öğrenim gören öğrencilere uygulanmıştır. Bu çalışmada elde edilen veriler SPSS23 programı ile analiz edilmiştir. Çalışma sonunda elde edilecek bulguların alandaki eksikliğin giderilmesine katkı sağlayacağı ve literatür ve uygulamaya yönelik yararlı görüşler sunacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The internet has caused significant changes in the life of individuals as well as the business processes of enterprises and new business models have emerged. While the internet entered our lives in its positive aspects, the negative aspects also affected our lives quite. Cyber bullying is one of the negative developments in our lives with the internet. The aim of this study is to determine the extent to which cyber bullying behavior exists among university youth. In the study, survey technique is used as data collecting instrument. In the context of this study, we administered a structured survey to students in Selçuk University Beyşehir Ali Akkanat Campus. The data obtained in this study will be analyzed by the programme of SPSS23. It is considered that the findings to be obtained at the end of the study will make contribution to eliminating the deficiency in the area and will present useful opinions toward the literature and application.

Keywords