TÜRKİYE’DE SOSYAL MEDYA OKURYAZARLIĞI’NIN GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2018-79
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İletişim
Number of pages: 118-142
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilgisayar ve internet teknolojisine bağlı olarak gelişen ve yaygınlaşan sosyal medya, kimi çevrelerce yeni medya olarak da adlandırılmaktadır. Sosyal medya (yeni medya) başta gençler olmak üzere, çocuk ve yetişkinlerin de sürekli olarak kullandığı bir mecradır. Ancak bu mecranın, insanlığa ne getireceği ise belirsizdir. Bu iletişim biçimi eskiye oranla iletişimi kolaylaştırsa da pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Sosyal medyanın bilinçsizce kullanımı ise bu sorunların başlıca nedenini oluşturmaktadır. Yapılan araştırmaların sonuçları incelediğinde internet ve sosyal medya kullanımının özellikle liseli ve üniversiteli gençler arasında oldukça yaygın olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak bu çalışmanın amacı, gençlerin sosyal medya kullanım amaçlarını ve sosyal medyanın yarattığı riskleri açığa çıkarmak, sosyal medya okuryazarlığının önemini ortaya koymaktır.

Keywords

Abstract

Social media which has been developing itself through computer and internet technologies is also colled new media by some environments. Social media (new media) notably teenagers is a media which is also used by adults and children. However, what it is going to bring to humanity is uncertain. Even though it makes communication relatively easier, it brings up plenty of problems. Using social media unconsciously is the fundamental reason of these problems.When results of researches are analysed, it is observed that internet and social media is used especially among high school and university students. Accordingly, the reasons why teenagers use social media and its risks, to reveal the importance of social media literacy.

Keywords