ÖMER SEYFETTİN’İN HİKÂYELERİ YOLUYLA YABANCILARA SIFAT ÖĞRETİMİ

Author:

Year-Number: 2018-81
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Number of pages: 481-491
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı genel anlamda öğretmenleri yabancılara Türkçe öğretimi derslerinde dil bilgisi konularını anlatmak ve sözcükleri öğretmek için edebi eserleri daha fazla kullanmalarına teşvik etmek, özel anlamda ise Ömer Seyfettin’in iki hikâyesinde bulunan sıfatları tespit ederek, sınıflandırarak sıfatlar ve sıfat çeşitleri için yabancılara Türkçe öğretimi derslerinde kullanılabilecek örnekleri göstermektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Ömer Seyfettin’in hikâyeleri çalışmanın evrenini, Ömer Seyfettin’in “İlk Cinayet” ve “And” adlı iki hikâyesi ise çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Bu hikâyeler, amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme yoluyla seçilmiştir. Çalışmada bu hikâyelerin sıfatlar açısından zengin olduğu, nitelik sıfatlarının sayısının belirtme sıfatlarının sayısına göre daha çok olduğu ve yabancıların sayı sıfatı olarak ile belirsizlik sıfatı olarak bir kelimesinin manalarını anlayabilmeleri için hikâyelerdeki örnekler üzerine belirlenen ilkeler yoluyla yabancılara bu konuda Türkçe öğretimi kolaylaştırılabileceği sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca materyal geliştirme önerileri verilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to encourage teachers that teach Turkish as a foreign language to use literary works to explain grammar lessons and teach new words and to show examples of adjectives and types of adjectives that can be used in teaching Turkish as a foreign language by detecting and classifying adjectives which are located in Ömer Seyfettin’s two stories. Content analysis is the method which is used in this qualitative research. Ömer Seyfettin’s stories represent universe and Ömer Seyfettin’s two stories named “İlk Cinayet” and “And” represent sample of this research. These stories were chosen by purposive sampling. Some of the results of this research are that there are many adjectives in these stories, that majority of those adjectives are descriptive adjectives and that there are many examples of “bir” as quantitative and distributive adjective. Also, some suggestions related to developing materials were given in this research.

Keywords