MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANODA EŞLİK ÇALMA BECERİLERİ İLE İŞİTME VE ARMONİ DERSİ BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Year-Number: 2018-78
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Müzik Eğitimi, Piyano Eğitimi
Number of pages: 1-10
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada son sınıfta öğrenim gören müzik öğretmeni adaylarının piyano ile eşlik çalma dersi kapsamında aldıkları notlar ile önceki dönemlerde almış oldukları armoni dersi ve müziksel işitme dersi notları karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma kapsamında kendi bünyesinde yenilenen lisans programı gereğince son sınıfta iki dönem boyunca eşlik çalma dersi alan müzik öğretmeni adaylarının her iki dönemdeki eşlik çalma dersi başarı notları bölüm not sisteminden elde edilmiştir. Çalışma grubundaki adayların önceki dönemlerde tamamlamış oldukları armoni dersi ve işitme dersi notları da sistem üzerinden elde edilerek karşılaştırılmıştır. İstatistik işlemlerde not karşılaştırmaları için korelasyon ölçümleri, notların cinsiyet değişkenine yönelik değerlendirilmesinde ise bağımsız örneklem t testi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde eşlik çalma dersi başarılarının sınıf düzeyi arttıkça müziksel işitme ve armoni dersi başarıları ile daha pozitif ve artan bir ilişkisi içerisinde olduğu gözlenmiştir. Cinsiyet değişkenine yönelik karşılaştırmalarda ise herhangi bir manidar farka rastlanmamıştır.

Keywords

Abstract

In this study grades of the candidate music teachers taken from piano accompaniment lesson which educating at senior level and the grades taken from musical hearing and harmony lessons in past semesters have been compared.Into the scope of this comparing process piano accompaniment lesson success grades in last two semesters of the candidate music teachers which taking this lesson two semesters at senior level because of the programme reconstructing have been obtained from department grade system.Harmony lesson and musical hearing lesson grades of the study group completed in past semesters have been compared by obtaining from department grade system. In statistical process correlation measurement has been used to compare the grades and independent sample t test has been used to comparing the grades according to the gender variable. According to the results it has been observed that piano accompaniment lesson success level of the students have more positive and increasing relation while class level getting up. In comparing process for gender level there is no significance relationship.

Keywords