TÜRKİYE’DE 2005-2018 YILLARI ARASINDA EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDA ÖRGÜTSEL ADANMIŞLIK KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE POSTGRADUATE STUDIES ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN THE FIELD OF EDUCATION SCIENCES IN TURKEY BETWEEN THE YEARS 2005-2018

Author : Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR -- Sinan GİRGİN
Number of pages : 239-254

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de 2005-2018 yılları içerisinde eğitim bilimleri dalında “Örgütsel Adanmışlık” konusunda yapılan lisansüstü tezlerinin değerlendirilmesidir. Yüksek Öğretim Kurulu’nun tez tarama merkezinde erişime izin verilen örgütsel adanmışlık konusunda yapılan 32 lisansüstü tez tespit edilmiştir. Tespit edilen bu tezlerden 30’u yüksek lisans, 2 tanesi de doktora tezi şeklindedir. Yapılan bu çalışma nitel bir çalışma olup genel tarama modelindedir. Bu çalışma, aynı zamanda belirtilen tarihler içerisinde veri kaynağı olarak değerlendirilen lisansüstü tezlerin doküman analizlerine göre yapılan bir meta-değerlendirme araştırmasıdır. Çalışmadaki tezler; tezlerin çeşidi, uygulanış tarihi, uygulandığı üniversite, enstitü, tez sahibinin cinsiyet durumu, tez danışmanın unvanı, araştırma teknikleri, örneklem çeşidi, veri kaynakları, veri elde etme materyalleri ve veri analiz tekniklerine uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Araştırma neticesinde ulaşılan bulgular, frekans ve yüzde tablolarıyla ifade edilerek değerlendirilmiş ve önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

örgütsel adanmışlık, lisansüstü tezler, tez inceleme, eğitim bilimleri, lisansüstü çalışmalar

Read: 1,087

Download: 367