LES COMMERÇANTS INFORMELS DANS LES RUES D’ABIDJAN, ENTRE LES POLITIQUES DE SALUBRITE PUBLIQUE ET LES LOGIQUES SOCIALES D’OCCUPATION INFORMELLE DE L’ESPACE

Author:

Number of pages: 567-580
Year-Number: 2018-78

Abstract

Uzun bir süre boyunca kamusal alan, herhangi bir bireysel yatırımın maaşında olmayacak bir kamu mirasçısı olarak algılanıyorsa, bugün, özellikle bir destek olarak öneminden dolayı, olası faydaların çeşitli yönlerini çizmek için uygulanır. Bir yandan kentin güzelleştirilmesi ve diğer yandan ekonomik faaliyetlerin yürütülmesi için bir destek olarak. Bu bağlamda, Fildişi Sahili'nde, farklı kullanım alanlarının içinde, belediye yetkilileri ile gayri resmi tüccarlar arasındaki çok sayıda çatışmanın yer aldığı görülmektedir. Bugüne kadar, kamusal alanların yönetimindeki yasal ve düzenleyici yavaşlık, genel olarak ve özellikle Abidjan Bölgesi'nin komünleri olan Ivorian komünlerinde kamusal alanların düzenli yönetimini mümkün kılmamaktadır. Bu bağlamda, bu çalışma, Fildişi Sahili'nin ekonomik başkenti olan Abidjan'da, kamu işlerinde resmi olmayan aktörlerin toplumsal temsilciliğini ve onlardan gelen eylemleri ele geçirmeyi önermiştir. Bunu yapmak için, çalışma, kapsamlı bir amaca yönelik nitel bir metodolojiye dayanmaktadır ve elde edilen sonuçlar, resmi olmayan aktörlerin kamusal alana ve otoriteye raporlarını, kamusal alanın enformel işgali kaynaklı sosyo-ekonomik faktörleri ve mevcudiyette kamusal alan düzenlemeleri.

Keywords

Abstract

If for a long time the public space was perceived as a public patrimony insusceptible to be in the pay of any individual investment, today it is administered in order to draw various facets of possible utility, to in particular, because of its importance as a support for the beautification of the city on the one hand, and on the other hand, as a support for the operation of economic activities. In this context, in Côte d'Ivoire, however, it seems that within this space of varied use is the seat of multiple conflicts between municipal authorities and informal traders. To date, the legal and regulatory sluggishness in the management of public spaces does not make it possible to ensure regular management of public spaces in Ivorian communes in general and in particular the communes of the District of Abidjan. In this regard, this study proposed to capture in Abidjan, the economic capital of Côte d'Ivoire, the social representations of informal actors in public affairs and the actions that follow from them. To do this, the study is based on a qualitative methodology with a comprehensive aim and the results obtained mention the report of informal actors to public affairs and authority, socio-economic factors at the origin of informal occupation of public space and the question of the regulation measures of the public space in the presence.

Keywords