TİL TUBA SAVAŞI VE ZAFER TÖRENİ
TIL TUBA WAR AND VİCTORY CEREMONY

Author : İsmail COŞKUN
Number of pages : 591-600

Abstract

Asur Kralı Eserhaddon, ölmeden önce Asur İmparatorluğu’na veliaht olarak oğlu Asurbanipal’ı atamıştı. İyi bir eğitim alan Kral Asurbanipal, Mısır’daki isyanları bastırmış, Memphis ve Thebes üzerinde daha güçlü bir egemenlik kurarak Mısır Sanatı’nı yakından tanımıştı. Elam Kralı Urtak’ın ölmesinden sonra, kardeşi Teumman, zorla tahtın sahibi olmuş, kral olduktan sonra çevre prensliklerle ittifak kurmuştur. Asur İmparatorluğu’nun son güçlü hükümdarı olan Asurbanipal, bunun üzerine Teumman ile Ulai(Karun) Irmağı kıyısında büyük bir savaş yapmıştır. Savaşın sonucunda Elam Kralı Teumman öldürülmüş, ittifak yaptığı prensler de esir alınmıştı. Kabartmalarda görülen savaşın ayrıntıları, ayrıca yazıtlarla da açıklanmıştır. Yazıtların dışında prizma metinleri ve tabletler üzerinde de Til Tuba Savaşı’nın ayrıntıları anlatılmaktadır. Bu çalışmada yazılı belgeler ve özellikle Ninive Güney ve Kuzey Sarayları’ndaki görsel sanat eserlerine göre, Til Tuba Savaşı ve bu savaşın sonunda yapılan zafer töreni incelenecektir.

Keywords

Asurbanipal, Teumman, Asur Sanatı, Til Tuba Savaşı, Zafer Töreni

Read:605

Download: 203

Atıf Bulunamadı