TİL TUBA SAVAŞI VE ZAFER TÖRENİ,
TIL TUBA WAR AND VİCTORY CEREMONY

Author:

Number of pages : 591-600

Abstract

Asur Kralı Eserhaddon, ölmeden önce Asur İmparatorluğu’na veliaht olarak oğlu Asurbanipal’ı atamıştı. İyi bir eğitim alan Kral Asurbanipal, Mısır’daki isyanları bastırmış, Memphis ve Thebes üzerinde daha güçlü bir egemenlik kurarak Mısır Sanatı’nı yakından tanımıştı. Elam Kralı Urtak’ın ölmesinden sonra, kardeşi Teumman, zorla tahtın sahibi olmuş, kral olduktan sonra çevre prensliklerle ittifak kurmuştur. Asur İmparatorluğu’nun son güçlü hükümdarı olan Asurbanipal, bunun üzerine Teumman ile Ulai(Karun) Irmağı kıyısında büyük bir savaş yapmıştır. Savaşın sonucunda Elam Kralı Teumman öldürülmüş, ittifak yaptığı prensler de esir alınmıştı. Kabartmalarda görülen savaşın ayrıntıları, ayrıca yazıtlarla da açıklanmıştır. Yazıtların dışında prizma metinleri ve tabletler üzerinde de Til Tuba Savaşı’nın ayrıntıları anlatılmaktadır. Bu çalışmada yazılı belgeler ve özellikle Ninive Güney ve Kuzey Sarayları’ndaki görsel sanat eserlerine göre, Til Tuba Savaşı ve bu savaşın sonunda yapılan zafer töreni incelenecektir.

Keywords

Abstract

Eserhaddon, the king of Assyria, had his son Asurbanipal as the crown prince of the Assyrian Empire before he died. King Asurbanipal, who received a good education, repressed the rebellions in Egypt, and established a stronger dominion over Memphis and Thebes, and he closely defined Egyptian Art. After Urtak, the King of Elam, died, his brother Teumman was forced to become the throne, and he became allied with the principals after he became king. Asurbanipal, the last powerful ruler of the Assyrian Empire, has waged a great battle with Teumman on the shore of Ulai (Karun). As a result of the war, the King of Elam the Teoman was killed, and the princes of the alliance were taken prisoner. The details of the war in the reliefs are also explained in the inscriptions. Apart from the inscriptions, prism texts and tablets also describe the details of the Battle of Til Tuba. According to the documents written in this work, and especially the works of visual art in the Ninive South and North Palaces, the Til Tuba war and the victory ceremony at the end of this war will be examined.

Keywords