MISIR TARİHİNDE ENVER SEDAT DÖNEMİ

Author:

Number of pages: 306-323
Year-Number: 2018-78

Abstract

Hür subaylar darbesi sonrasında, Mısır dış politikası Arap milliyetçiliği politikaları üzerine yoğunlaşarak, Emperyalizme karşı Arap dünyası üzerinde bir etki alanı oluşturmaya çalıştı. Özellikle Nasır döneminde, Mısır'ın jeopolitik anlamda, Arap dünyasının merkezinde olan bir ülke olması, politik bir araç olarak kendini gösterdi ve bu sayede Mısır, kendisini uluslararası ve bölgesel devletler sistemi arasındaki bir köprü olarak tanımladı. Bu nedenle, emperyalizme karşı Ortadoğu'da yeterli desteğin sağlanması için, Arap milliyetçiliği politik bir araç olarak kullanıldı. Nasır döneminde Mısır'ın ekonomik ve askeri bağımlılığı, Batı bloğundan Doğu bloğuna kaydı. Bu durum Nasır dönemi Mısır'ın temel dış politikası oldu. Ancak bu dış politika, devrimci lider Cemal Abdülnasır'ın ölümüyle son buldu. Enver Sedat, Cemal Abdülnasır'dan sonra iktidara geldi. Enver Sedat'ın ülkedeki liderliği ile birlikte, Mısır dış politikasında değişim kendini gösterdi. Bu değişimin bir sonucu olarak, Mısır bağımlılığı Doğu bloğundan Batı bloğuna kaydı. Bu nedenle Mısır ve ABD arasındaki ilişkiler yeniden düzenlendi. Daha sonrasında, Sedat, Sosyalist bir yapıya sahip Mısır ekonomisini yeniden şekillendirmek için yeni politikalar belirledi. Açılım politikası olarak tanımlanan bu yeni politikayla, Mısır ekonomisi uluslararası liberal ekonomiye entegre edilmeye çalışıldı. Kısacası, Sedat Mısır ekonomisinin liberal bir yapıya kavuşması için istekliydi. Diğer taraftan, Mısır'ın güvenlik yaklaşımları bir dönüşümün içine girdi. Bu tür bir dönüşümün sonucu olarak, İsrail ile Mısır arasında barış anlaşması imzalandı, böylece iki tarafın birbirine karşı duyduğu tehdit algılaması sona erdi. Fakat Mısır ile İsrail arasında yapılan bu barış anlaşması, Mısır'ın Ar*ap dünyası içerisindeki yerinden olmasına neden oldu.

Keywords

Abstract

After the imprisonment of free officers, Egyptian foreign policy concentrated on Arab nationalism politics, trying to establish an influence on the Arab world against imperialism. Especially during the Nasser period, Egypt became a political instrument in the geopolitical sense, being a center of the Arab world, and on this account Egypt defined itself as a bridge between the international and regional states system. For this reason, Arab nationalism was used as a political tool to provide adequate support in the Middle East against imperialism. The economic and military dependence of Egypt during the Nasser period was recorded in the Eastern bloc from the Western bloc. This was the basic foreign policy of Egypt during the Nasser period. However, this foreign policy ended with the death of revolutionary leader Jamal Abdul Nassir. Enver Sadat came to power after Jamal Abdul Nassir. Along with Enver Sedat's leadership in the country, the change in Egyptian foreign policy manifested itself. As a result of this change, Egyptian dependence is recorded in the Western bloc from the Eastern bloc. For this reason, relations between Egypt and the United States were reorganized. Later on, Sadat set new policies to reshape the Egyptian economy with a Socialist structure. With this new policy, which is defined as a policy of opening, the Egyptian economy was tried to integrate with the international liberal economy . In short, Sadat Egypt was eager to have a liberalized economy. On the other hand, Egypt's security approaches have been transformed. As a result of such a transformation, a peace treaty was signed between Israel and Egypt, thus ending the perceived threat between the two sides. But this peace agreement between Egypt and Israel, the Egyptian Ar [*] caused the world to be in its place.

Keywords