MAKEDONYA’DA OSMANLI DÖNEMİ’NDEN KALAN VE KADINLAR TARAFINDAN YAPTIRILAN MİMARİ ESERLER

Author:

Number of pages: 98-109
Year-Number: 2018-77

Abstract

Osmanlı Devleti’nin Balkanları ele geçirme ve yerleşme stratejisinde imar faaliyetlerinin önemli yeri vardır. Öncesinde akıncı hareketlerinin gerçekleştiği bilinmekte ise de bu toprakların yavaşça Osmanlı’ya dâhil olması XIV. Yüzyılın ikinci yarısından başladığı bilinir. Bu tarihten itibaren yapılan imar ve iskân sayesinde oluşturulan yeni görünümlü şehirlerde yepyeni bir toplum kültürü de söz konusu. Bu toplum kültürünün içinde kadına verilen değer ve gösterilen saygı dikkat çeker. İlk kurulduğu dönemlerden itibaren bütün imparatorluk süresi boyunca çok sayıda önemli mimari eserin bir kadının onuruna yapıldığı veya kadınlar tarafından yaptırıldığı görülür. Bu çalışmamızın konusu, Makedonya’da Osmanlı Dönem’inde kadınlar tarafından yaptırılan bazı mimari eserleridir. Bu mimari eserlerin bir kısmı ayakta, diğer bir kısmı ise harabe veya yıkılarak günümüze kadar gelememiştir. Üsküp Hatuncuklar Camii ve Kalkandelen Alaca Camii sözü edilen mimari yapılarının sadece iki örneğidir. Çalışmamızın amacı, Türk Kadını tarafından yaptırılan mimari eserlerin sayısını tespit etmek ve günümüze kadar korunabilen yapıları bu açıdan inceleyerek önemine dikkat çekmektir.

Keywords

Abstract

Public works occupy a significant place in the Ottoman Empire’s strategy of taking and settling in the Balkans. Although it is known that inclusion of these territories slowly in the Ottomans started in the second half of the XIV. Century. In the cities a totally new social culture was also a matter of question. Within this social culture it draws attention the value attributed and the respect to women. During the whole empire period many numbers of major architectural works were built in the honor of a woman or made built by women. The subject of our this study is, some architectural works built by women in Macedonia in the Ottoman Period. Some of these architectural works are still in good condition whereas, some others were ruined or demolished, thus couldn’t come to our day. Skopje Hatuncuklar Mosque and Kalkandelen Alaca Mosque are only two examples of the said architectural works. The objective of our study is, to determine the number of the architectural works made built by the Turkish Women and examine from this point of view.

Keywords