SANATTA GÜZELLİK VE ÇİRKİNLİK KAVRAMLARI ÜZERİNE UMBERTO ECO İNCELEMESİ
UMBERTO ECO EXAMINATION ON THE CONCEPT OF BEAUTY AND ABILITY ON ART

Author : Kerem ATAR
Number of pages : 492-499

Abstract

Güzellik ve çirkinlik kavramlarına her yüzyılda insanoğlu tarafından yeni bir anlam eklenmiş ve böylece onu yapılandırmak mümkün olmuştur. Felsefenin olduğu kadar sanatın da konusu olan bu kavramları anlayabilmek, sanat tarihine tarihsel bir gözle bakmayı gerektirmektedir. Örneğin güzellik kavramı, tarihsel süreçte kimi zaman oran ve uyum kavramlarıyla, kimi zaman iyi kavramıyla, kimi zaman da erdem olarak farklı dönemlerde farklı şekillerde tarif edilmiştir. Çirkinlik kavramı ise başlarda güzelin zıttı olarak görülürken, sonraları kendisi de bir gerçeklik olarak algılanmış ve kendi başına inceleme konusu olmuştur. Bu çalışma içerisinde sanat tarihi yönünden ele alınacak olan bu kavramlar, bu alandaki önemli isimlerden birisi olan Umberto Eco’nun iki önemli eseri üzerinden incelenecektir.

Keywords

Güzellik, Çirkinlik, Sanat Tarihi, Umberto Eco

Read:546

Download: 184

Atıf Bulunamadı