TANAP PROJESİ TÜRKIYE'NİN DIŞ POLİTİKASINDA STRATEJİK BİR GÜÇTÜR,
TANAP PROJECT IS A STRATEGIC POWER IN TURKEY'S FOREIGN POLICY

Author:

Number of pages : 584-590

Abstract

Türkiye, enerji tedariği için önemli bir merkez haline gelmiştir. Bu da Türkiye'yi, boru hatları için kullanan ülkeler üzerinde politik ve ekonomik olarak etkili kılmakta ve Türkiye’nin dünyadaki Türk siyasal ve diplomatik rolünün etkinliğini güçlendirmektedir. Özellikle, Türkiye üzerinden enerji taşıyan ülkeler, dünyadaki (Rusya/ihracatçı, Avrupa Birliği /ithalatçı) önemli ve merkezi ülkeler olarak tanımlanmaktadırlar. Türkiye'den doğal gaz boru hatlarının geçişi, dünya pazarlarından indirimli fiyatlarla, düşük maliyetle üretim yapan ülkelerden gaz almanın avantajını sağlayacaktır.

Keywords

Abstract

Turkey has become an important center for energy supply. This also Turkey, the countries are making on political and economic uses pipelines to Turkey in the world as an effective and strengthen the effectiveness of the Turkish political and diplomatic role. In particular, countries with energy via Turkey, the world (Russia / exporters, the European Union / importer) countries are defined as important and central. the passage of the gas pipeline from Turkey at discounted prices in the world market, will provide the advantage of getting gas from the producing countries at low

Keywords