TANAP PROJESİ TÜRKIYE'NİN DIŞ POLİTİKASINDA STRATEJİK BİR GÜÇTÜR
TANAP PROJECT IS A STRATEGIC POWER IN TURKEY'S FOREIGN POLICY

Author : Hasan ALSHAGHEL
Number of pages : 584-590

Abstract

Türkiye, enerji tedariği için önemli bir merkez haline gelmiştir. Bu da Türkiye'yi, boru hatları için kullanan ülkeler üzerinde politik ve ekonomik olarak etkili kılmakta ve Türkiye’nin dünyadaki Türk siyasal ve diplomatik rolünün etkinliğini güçlendirmektedir. Özellikle, Türkiye üzerinden enerji taşıyan ülkeler, dünyadaki (Rusya/ihracatçı, Avrupa Birliği /ithalatçı) önemli ve merkezi ülkeler olarak tanımlanmaktadırlar. Türkiye'den doğal gaz boru hatlarının geçişi, dünya pazarlarından indirimli fiyatlarla, düşük maliyetle üretim yapan ülkelerden gaz almanın avantajını sağlayacaktır.

Keywords

Enerji Güvenlği, Jeopolitik.

Read:590

Download: 204

Atıf Bulunamadı