TEKNOLOJİ KAVRAMININ TEKSTİL MALZEMELERİNE GETİRDİĞİ YENİLİKLER; RENK DEĞİŞTİREN TEKSTİLLER

Author:

Number of pages: 362-371
Year-Number: 2018-78

Abstract

Renk tasarımın önemli öğelerinden biridir. Tekstil tasarımında da temel kavramlardan biri olarak önemli bir role sahip olan renk, sezon etkileri, eğilimler, toplumsal değişimler ve teknolojik gelişmeler gibi birçok etkiyle çeşitlilik göstermektedir. Günümüzde teknolojik gelişmelerin tekstil endüstrisinde güçlü bir etkisi vardır. Bu gelişmelerin en önemlilerinden biri renk değiştiren kromik materyallerdir. Önceleri sadece estetik değerlere göre değişiklik gösteren bu malzemeler, teknolojik ilerlemeler doğrultusunda fonksiyonel uygulamalarda da kullanılmıştır. Tekstil tasarımında kromik etki sayesinde hem teknolojik hem de estetik ve görsel özellikleri zenginleştirilmiş tekstil ürünleri elde etmek mümkündür. Estetik olarak kullanım ürünlerine bağlı olarak, desenlendirme de veya ürünün tamamında, dış etkilere karşı tepki vererek renk değiştirmesi, fonksiyonel olarak da uyarı veya veri göstergesi, vücut termometresi gibi kullanılması termokromik boyaların akıllı uygulamalarına örnek olarak gösterilebilirler. Bu çalışmada termokromik boyalar incelenerek, tanımı, çeşitleri, termokromik boyaların özellikleri ve kullanım alanlarına değinilmiştir. Termokromik boyalar kullanılarak çeşitli baskı uygulamaları gerçekleştirilmiş ve boya karakteristiğine dair sonuçlar çeşitli tekstil yüzeylerinde desen yorumlamaları yapılarak örneklendirilmiştir. Tekstil tasarımında farklı uygulama alanları oluşturabilecek kromik boyaların yenilikçi olanaklar sağlayabilecek bir potansiyele sahip olduğu gözlemlenmiştir.

Keywords

Abstract

Color is one of the important elements of design. As one of the main concepts in textile design has an important role in color, season effects, trends, social changes and technological developments such as many factors vary. Today, technological developments have a strong influence in the textile industry. One of the most important of these developments is chromic material that changes color. In the past, these materials, which only changed according to aesthetic values, were used in functional applications in line with technological advances. Depending on the aesthetic usage products, it can be used as an example of smart applications of thermocouple paints such as patterning or all of the product, by reacting against external effects and using it as a functional warning or data indicator, body Thermometer. In this study, thermochromic paints are examined and their definition, types, properties and usage areas of thermochromic paints are mentioned. Various printing applications were performed using thermocromic dyes and the results on the dye characteristics were exemplified by making pattern interpretations on various textile surfaces. It has been observed that chromic dyes which can create different application areas in textile design have the potential to provide innovative opportunities.

Keywords