SAKARYA İLİ KAYNARCA İLÇESİ “YENİDÜNYA KİLİMLERİ”,
“THE NEW WORLD RUGS” İN THE DİSTRİCT OF KAYNARCA IN SAKARYA

Author:

Number of pages : 474-491

Abstract

Ülkemizin pek çok bölgesinde eskiden yaygın olarak yapılan kilim dokumacılığı günümüzde yaşam koşullarının değişmesiyle birlikte giderek azalmaktadır. Kaynarca eski dönemlere ait dokumaların halen yaygın olarak bulunduğu bölgelerden biridir. Bu araştırmanın amacı da Manavların yoğun olarak yaşadığı Sakarya bölgesi dokumaları içinde yer alan ancak son yıllarda unutulmaya yüz tutmuş olan Yenidünya kilimlerinin özelliklerinin tespit edilerek belgelenmesi ve gelecek nesillere aktarılmasının sağlanmasıdır. Bu amaçla Sakarya İli Kaynarca İlçesi’ne gidilerek eskiden dokumacılık ile uğraşan kişilerle görüşülmüş, dokumacılığın geçmişi ve şu andaki durumu ile ilgili bilgiler alınmış, evlerde ve camilerde bulunduğu tespit edilen 15 adet Yenidünya kiliminin yapımında kullanılan hammadde ve tezgâh tipleri ile ilgili bilgiler alınmış; en boy ölçüleri, atkı ve çözgü sıklıkları, dokuma tekniği, motif, renk ve kompozisyon özellikleri incelenmiş, fotoğraflarla belgelenmiştir.

Keywords

Abstract

we went to Kaynarca District of Sakarya and interviewed the people who were dealing with weaving, information about the history of the weaving and the current status of the weaving, information about the raw materials and types of the looms used in the construction of 15 new world (rugs) kilims, weights, weft technique, motif, colour and composition characteristics were analysed and documented by means of photographs.

Keywords