HAKKÂRİ DEMİRTAŞ (YAĞMURLU MEZRASI) KÖYÜ MEZER (MÊZERK-MÊZER) DOKUMALARI
THE WEAVING OF MEZER (MÊZERK-MÊZER) IN HAKKÂRİ DEMİRTAŞ VILLAGE (YAĞMURLU CENTER)

Author : Gülşen ÖZTÜRK - - Sema ÖZKAN TAĞI
Number of pages : 460-473

Abstract

Bir toplumun özgün ya da geleneksel kültür yapısını bizlere gösteren kendine özgü renk, motif ve desen özelliklerine sahip dokumalar Anadolu’nun birçok yerleşim yerinde yapılmaktadır. Bu yerleşim yerlerinde biri de Hakkâri’dir. Hakkâri’de “mezer” adı verilen düz dokumalar günümüzde dokunmamakta fakat elde kalan son örneklerin kullanılmasına devam edilmektedir. Bu çalışmada yörede dokumacılığın geçmişteki ve günümüzdeki durumunun belirlenmesi, mezer dokumaların en boy ölçülerinin, atkı ve çözgü sıklıklarının belirlemesi, kullanılan hammadde, dokunduğu tezgâh tipi, dokuma tekniği, motif, renk ve kompozisyon özelliklerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla eskiden halı, kilim, parzun, çarpana, kolon, heybe, beşik bağı, beşik, çanta, tuzluk, şal şepik, kuşak ve bellik gibi çeşitli dokumaların yoğun olarak yapıldığı Hakkâri Demirtaş köyüne gidilerek, köyde dokumacılarla ve dokumacılığın durumunu bilen kişilerle görüşülmüş, mezer dokuma bulunduğu tespit edilen evler ziyaret edilerek ulaşılabilen 8 adet (mêzer, mêzerk) dokumanın teknik özellikleri belirlenmiş ve fotoğrafları çekilerek belgelenmiştir.

Keywords

Hakkâri, mezer dokuma, yün

Read:610

Download: 169