GRAFİK İLETİŞİMDE “KAVRAMSAL ANLATIM”

Author:

Number of pages: 269-280
Year-Number: 2018-78

Abstract

İletişim kavramı bildirişim kavramını içinde barındıran evrensel bir olgudur. Grafik sanatı iletişim olgusunu görsel bildirişim yoluyla ifade eder ve tüm görsel bildirişim kavramlarını kapsar. Bu noktada, grafik oluşum ister istemez en kolay bildirişimden en karmaşık iletişime kadar birçok düzeyde olabilir. Bu makalede, öncelikle kavram sanat ve tasarım arasındaki ilişkiler belirlenmiştir. Bu doğrultuda grafik sanatının kavramsal bir içerik yaratabilmesi üzerinde durularak, kavram içerikli tasarımların grafik iletişimde neyi ifade ettiği tüm yönleriyle analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda sanat tarihinden yararlanılarak grafik sanatlar alanındaki ilgili örnekler dönemleri açısından incelenmiş ve kavramsal içerikli yaklaşımların sanat ve tasarım arasında kurulan en derin ilişkileri temsil ettiği karşılaştırmalı olarak tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The concept of dialog is a universal fact that holds the concept of communication. Graphic art expresses the communication fact through visual communication and covers all visual communication concepts. At this point, the graphical formation can be in many level, as of necessity, from the easiest to the most complex. In this article, firstly the relations between concept art and design have been determined. In this direction, it has been tried to analyze all aspects of what conceptual design expresses in graphical communication, with emphasis on the conceptual content of graphic art. In this context, the relevant examples in the field of graphic arts have been examined in terms of their periods by using art history and it has been determined comparatively that the conceptual approaches represent the deepest relations between art and design.

Keywords