AB HUKUKUNDA ŞİRKET BİRLEŞMELERİ VE UYGULAMALARI
COMPANY COMBINATIONS AND IMPLEMENTS IN EU LAW AND THEIR EFFECTS IN TURKISH LAW

Author : Yılmaz SERDAROĞLU
Number of pages : 440-446

Abstract

Şirket birleşmelerine ilişkin ülkeler arasındaki hukuki düzenlemeler ve uygulamalarda görülen farklılıklar, AB hukukunda da kendisini göstermektedir. AB hukuku şirketlerin tabiiyeti, tanınması ve yerleşmeleri konusunda çeşitli kararlar vermiş ve bu kararlar neticesinde, pek çok farklı içtihat meydana gelmiştir. Öte yandan Avrupa Birliğinin İşleyişine İlişkin Anlaşma (ABİİA) ve Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) üye ülkelerinin kendilerine danışması ve sonrasında verilen kararlar çerçevesinde AB içerisinde içtihat olarak uygulanmaktadır. Türkiye’de buna yönelik uygulamaların yetersizliği nedeniyle, şirket dış göçleri önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan bu çalışmada bu amaçla, AB hukukundaki şirket birleşmeleri uygulamalarının Türk hukukundaki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Doküman tarama modeline göre tasarlanan araştırmada elde edilen bulgulara göre mevcut düzenlemeler, Türkiye’de şirketlerin dış göçünü önlemede yetersiz kalmaktadır. Bunun yanında AB hukukunda içtihatların kendi içerisinde bir bütünlük sağlamasının zor olduğu görüldüğünde, Türkiye’nin gerek AB ülkeleriyle, gerekse tüm dünya ile entegre olabilen, şirket birleşmelerinde daha koruyucu ve daha aktif bir yapıyı kurması gerekmektedir. Bunun sağlanması için, bu konuda acil düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Keywords

Şirket Birleşmeleri, AB Hukuku, Şirket

Read: 836

Download: 446