İLHAMI REDDEDEN YAHUT BELALI ŞİİRİN PEŞİNDEKİ HİCİV/ELEŞTİRİ USTASI ŞAİR: S. ALDANIR
A SATIRE/CRITICISM MASTER POET WHO REFUSED INSPIRATION OR FOLLOWED TROUBLESOME POETRY: S. ALDANIR

Author : Nuran ÖZLÜK
Number of pages : 70-79

Abstract

Daha önce şiirleri neşredilse de hikâyeci ve yayıncı Salim Şengil tarafından daha geniş okuyucu kitlesine tanıtılan Şair S. Aldanır, şiirlerindeki üslubuyla, şiir tekniğiyle Garipçiler, ele aldığı konular bakımından toplumcu gerçekçiler arasında yer alan, eserlerindeki eleştiri/hiciv/ ironi/humor unsurlarıyla kişileri ya da sosyal, siyasi, sanatsal, kültürel, eğitim gibi toplumu ilgilendiren mevzuları başarılı bir şekilde işlemiştir. Bunu yaparken ilhamı reddetmiş, ısmarlama şiirin yazılabileceğini savunmuştur. İlk kitabı Memleket Saat Ayarı’nın ön sözünde söz konusu eserde yer alan şiirlerin birçoğunu bu sebeple şiir kabul etmemiştir. Bu çalışma ile dönemi ve/veya bugün için birçok sanatçıdan farklı şiir anlayışına sahip olan ve edebiyat tarihimizde ihmal edilen S. Aldanır’ın bu özelliklerine yer vererek şairi günümüz okurlarının dikkatlerine sunmayı amaçladık.

Keywords

S. Aldanır, Selahattin Aldemir, eleştiri/hiciv/ ironi/humor, Memleket Saat Ayarı.

Read:1128

Download: 395

Atıf Bulunamadı