İLHAMI REDDEDEN YAHUT BELALI ŞİİRİN PEŞİNDEKİ HİCİV/ELEŞTİRİ USTASI ŞAİR: S. ALDANIR

Author:

Number of pages: 70-79
Year-Number: 2018-77

Abstract

Daha önce şiirleri neşredilse de hikâyeci ve yayıncı Salim Şengil tarafından daha geniş okuyucu kitlesine tanıtılan Şair S. Aldanır, şiirlerindeki üslubuyla, şiir tekniğiyle Garipçiler, ele aldığı konular bakımından toplumcu gerçekçiler arasında yer alan, eserlerindeki eleştiri/hiciv/ ironi/humor unsurlarıyla kişileri ya da sosyal, siyasi, sanatsal, kültürel, eğitim gibi toplumu ilgilendiren mevzuları başarılı bir şekilde işlemiştir. Bunu yaparken ilhamı reddetmiş, ısmarlama şiirin yazılabileceğini savunmuştur. İlk kitabı Memleket Saat Ayarı’nın ön sözünde söz konusu eserde yer alan şiirlerin birçoğunu bu sebeple şiir kabul etmemiştir. Bu çalışma ile dönemi ve/veya bugün için birçok sanatçıdan farklı şiir anlayışına sahip olan ve edebiyat tarihimizde ihmal edilen S. Aldanır’ın bu özelliklerine yer vererek şairi günümüz okurlarının dikkatlerine sunmayı amaçladık.

Keywords

Abstract

As if his poetry had been published before, Poet S. Aldanır has been introduced to larger audience by short story teller and publisher Salim Şengil. He has found place in Garipçiler with his poetry style and technique and in socialist realists in terms of the subjects he touched on. In his poetry, he succesfully treated people and subjects as social, political, artistic, cultural and educational issues of the society using the elements like criticism/satire/irony/ humour. As he did these, he refused inspiration and argued that made-to-order poetry could be written. Because of this matter, he refused many of the poetry in his first book Memleket Saat Ayarı to be recognized as poems in its preface. The aim of this study is presenting S. Aldanır, who has a distinct poetry concept for his time and today and who has been neglected by our literary history, to today's audience by means of discussing given features.

Keywords