TÜRKİYE’DEKİ MÜZELER INSTAGRAMDA ETKİN BİR ŞEKİLDE TANITILIYOR MU? : AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELER İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA
INSTAGRAM PERFORMANS OF MUSEUMS IN TURKEY: A COMPARATIVE STUDY WITH EUROPEAN MEMBER COUNTRIES

Author : Kübra ÖZARSLAN
Number of pages : 533-557

Abstract

İletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte sosyal medya müze tanıtımlarında etkin bir araç olarak kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde pek çok müze bir sosyal medya aracı olan Instagram aracılığıyla tanıtım yapmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’deki müzelerin tanıtımında günümüzde oldukça popüler olan bir sosyal medya platformu olan Instagram’ın etkili bir araç olarak kullanıp kullanılmadığı sorusuna yanıt aranmıştır. Bu sorunun cevaplanabilmesi için Türkiye’deki müzelerin Instagram performansı ile Avrupa Birliği’ne üye olan yirmi sekiz ülkedeki müzelerin Instagram performansı karşılaştırmalı bir yöntemle incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi, günümüzde oldukça popüler bir seyahat uygulaması olan Tripadvisor’da her bir ülkenin en iyi müzeler sıralamasında yer alan ilk on müzesi olmak üzere iki yüz doksan müzedir. Araştırmanın sonucuna göre İspanya, toplam yirmi dokuz ülke içerisinde, Tripadvisor’da yer alan ilk on müzesinin Instagram hesaplarında üretilen toplam 7422 içerik ile birinci olmuştur. İspanya’yı, İngiltere, Danimarka, Fransa, İsveç ve Finlandiya takip etmektedir. Türkiye ise toplam 2319 içerik ile on birinci olmuştur.

Keywords

Müze, Pazarlama, Instagram, Türkiye, Avrupa Birliği

Read:601

Download: 217

Atıf Bulunamadı