TÜRKİYE’DEKİ MÜZELER INSTAGRAMDA ETKİN BİR ŞEKİLDE TANITILIYOR MU? : AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELER İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA,
INSTAGRAM PERFORMANS OF MUSEUMS IN TURKEY: A COMPARATIVE STUDY WITH EUROPEAN MEMBER COUNTRIES

Author:

Number of pages : 533-557

Abstract

İletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte sosyal medya müze tanıtımlarında etkin bir araç olarak kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde pek çok müze bir sosyal medya aracı olan Instagram aracılığıyla tanıtım yapmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’deki müzelerin tanıtımında günümüzde oldukça popüler olan bir sosyal medya platformu olan Instagram’ın etkili bir araç olarak kullanıp kullanılmadığı sorusuna yanıt aranmıştır. Bu sorunun cevaplanabilmesi için Türkiye’deki müzelerin Instagram performansı ile Avrupa Birliği’ne üye olan yirmi sekiz ülkedeki müzelerin Instagram performansı karşılaştırmalı bir yöntemle incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi, günümüzde oldukça popüler bir seyahat uygulaması olan Tripadvisor’da her bir ülkenin en iyi müzeler sıralamasında yer alan ilk on müzesi olmak üzere iki yüz doksan müzedir. Araştırmanın sonucuna göre İspanya, toplam yirmi dokuz ülke içerisinde, Tripadvisor’da yer alan ilk on müzesinin Instagram hesaplarında üretilen toplam 7422 içerik ile birinci olmuştur. İspanya’yı, İngiltere, Danimarka, Fransa, İsveç ve Finlandiya takip etmektedir. Türkiye ise toplam 2319 içerik ile on birinci olmuştur.

Keywords

Abstract

With the development of communication technologies and the spread of smartphones, social media has begun to be used as an effective tool in the promotion of museums. Many museums are promoting and create content through Instagram, a social media platform that is very popular nowadays. In this study, it was investigated whether Instagram used effectively in the promotion of museums or not. For this aim, Instagram performance of museums in Turkey and twenty-eight countries which are members of the European Union were examined in a comperative way. The sample of the research consists of ten museums of each country. These museums are on the top ten in Tripadvisor, a popular travel application today. The performance of the Instagram accounts of these museums was examined according to the number of contents or posts. According to the results of the survey, Spain is the first in a total of twenty-nine countries with 7422 contents. Spain is followed by England, Denmark, France, Sweden, Finland, the Netherlands, Italy, Austria and Germany. Turkey is the eleventh with 2319 contents.

Keywords