FÜTÜRİST İTALYAN TİYATROSUNDA KOSTÜM TASARIMLARI,
COSTUME DESIGNS IN FUTURISTIC ITALIAN THEATRE

Author:

Number of pages : 52-63

Abstract

20. yüzyılın ilk yıllarında İtalyan Fütürist Tiyatrosu sahneleme anlayışına getirdiği yeni önermelerle çağdaş tiyatro sanatının öncüsü olarak tanınmış ve bu yeniliklerin başında sahneleme biçimindeki değişimler dikkat çekmiştir. Sahne tasarımı ve sahne kostümü ile ilgili olarak biçimsel değişimlerin 19. yüzyıldaki sahneleme anlayışının çok ilerisine taşınması sanat alanında yapılan farklı önermelerle biçimlenmiş, tasarımcıların klasik sahneleme anlayışından uzaklaşarak yeni arayışlar edinmelerine öncü olmuştur. Günümüzdeki kostüm uygulamalarına kaynak olabilen çağdaş akımların ışığında gelişen yeni sahneleme biçimleri incelenerek oluşturulan veri toplama çalışması sonucu yüzyılının çok ötesinde bir tasarım anlayışına sahip olduğunun tespitine varılmıştır. Fortunato Depero, Paul Ellie Ranson, Enrico Prompolini’nin yaşadıkları yüzyıl içerisinde karşılaştıkları sorunlar, tasarımlarını uygularken biçimler arasında farklılıklar yaratmış, çalışmaların çoğunlukla kağıt üzerinde kalmasına neden olmuştur.

Keywords

Abstract

With the new suggestions made by Italian Futurist Theatre was known as the pioneer of modern theatre art with new suggestions to the acting approach in the beginning of 20th Century and especially changes among these innovations in the acting syle was drawn attention. Bringing the stylistic changes ahead of acting approach of 19th Centurt about stage design and stage costume was formed with differently formulated and became pioneer for designers to move away from classical acting syle and look for new styles. As a result of data collection carried out by reviewing new acting styles developed in the light of modern movements that could be resource for costume applications of today and it was determined that it has a design approach/style faw ahead of its own century. Problems which Fortunato Depero, Paul Ellie Ranson, Enrico Prompolini faced during their century, created differences between styles while they were applying their designs and this caused the fact that designs were mostly kept on papers.

Keywords