FÜTÜRİST İTALYAN TİYATROSUNDA KOSTÜM TASARIMLARI
COSTUME DESIGNS IN FUTURISTIC ITALIAN THEATRE

Author : Fatma ÖZTÜRK DÖNMEZ
Number of pages : 52-63

Abstract

20. yüzyılın ilk yıllarında İtalyan Fütürist Tiyatrosu sahneleme anlayışına getirdiği yeni önermelerle çağdaş tiyatro sanatının öncüsü olarak tanınmış ve bu yeniliklerin başında sahneleme biçimindeki değişimler dikkat çekmiştir. Sahne tasarımı ve sahne kostümü ile ilgili olarak biçimsel değişimlerin 19. yüzyıldaki sahneleme anlayışının çok ilerisine taşınması sanat alanında yapılan farklı önermelerle biçimlenmiş, tasarımcıların klasik sahneleme anlayışından uzaklaşarak yeni arayışlar edinmelerine öncü olmuştur. Günümüzdeki kostüm uygulamalarına kaynak olabilen çağdaş akımların ışığında gelişen yeni sahneleme biçimleri incelenerek oluşturulan veri toplama çalışması sonucu yüzyılının çok ötesinde bir tasarım anlayışına sahip olduğunun tespitine varılmıştır. Fortunato Depero, Paul Ellie Ranson, Enrico Prompolini’nin yaşadıkları yüzyıl içerisinde karşılaştıkları sorunlar, tasarımlarını uygularken biçimler arasında farklılıklar yaratmış, çalışmaların çoğunlukla kağıt üzerinde kalmasına neden olmuştur.

Keywords

Tiyatro, Kostüm, Fütürizm, İtalyan Tiyatrosu.

Read:1059

Download: 373

Atıf Bulunamadı