BİYOLOJİK ALANA İLİŞKİN YAPILAN ÇALIŞMALARIN DERLENMESİ (2000-2017)
COMPILATION OF STUDIES ON BIOLOGICAL AREA (2000-2017)

Author : Suzan SÖNMEZ
Number of pages : 187-193

Abstract

Haymana’nın İç Anadolu’daki konumu dikkate alındığında iklimsel ve jeolojik olarak canlıların gelişmesine çok elverişli olduğu anlaşılır. Bölge özelliklerinin elverişli olması biyolojik çeşitliliği artırmıştır. Bu denli zengin floraya ve faunaya sahip olduğu halde, bunlar tam anlamı ile tanınamamaktadır. Haymana’daki bu zenginliğe rağmen bu konuda çalışmalar tam değildir. Haymana’daki mevcut durumun açıklanabilmesi için, daha fazla çalışmalara gerek vardır. Bu çalışma Haymana’da yapılan 2000-2017 yılları arasında yayınlanmış biyolojik araştırmaların derlenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Literatür taraması sonucunda, Haymana’da yapılmış dokuz adet bilimsel çalışmaya bulunmuştur. Bu araştırma, Haymana’da yapılmış biyolojik çalışmaların sayısal olarak belirtilmesi bakımından önem arz etmektedir. Birçok endemik bitki türünü de bünyesinde barındıran Haymana yöresinde belirlenen tarih aralığında yapılmış biyolojik çalışma sayısının yeterli olmadığı saptanmıştır

Keywords

Haymana, biyoloji, flora, fauna, tarım.

Read:1069

Download: 390

Atıf Bulunamadı