ET-TUÓFETÜ’Z-ZEKİYYE Fİ’L-LUáATİ’T-TÜRKİYYE ÜZERİNE BİR DİL DEĞERLENDİRMESİ

Author:

Number of pages: 346-354
Year-Number: 2018-78

Abstract

Bu çalışmada, et-Tuófetü’z-Zekiyye fi’l-Luàati’t-Türkiyye adlı eser üzerine bir dil değerlendirmesi yapılmış olup ayrıca eserin nerede, ne zaman ve kim tarafından yazıldığına dair de bilgi verilmiştir. Yine eserde Türkçeyi öğretmek için nasıl bir yöntem kullanıldığına değinilmiş ve eserin içinde kullanılan bazı işaretler ve kısaltmalardan da bahsedilmiştir. Ayrıca eserin içinde Kıpçak dili dışında kullanılan farklı dillerden de kısaca bahsedilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, a language evaluation was made on the work called et-Tuófetü’z-Zekiyye fi’l-Luàati’t-Türkiyye, information about where, when and by whom the work was written is also included. It further mentions the kind of method that was used for teaching the Turkish language in the work and some of the signs and abbreviations that were used in the work. In addition, the different languages used other than the Kipchak Language are mentioned briefly in the work.

Keywords