TÜRK TELEVİZYON DİZİLERİNDE DRAMATİK YAPININ İNŞASINDA KULLANILAN CAZİBE MERKEZİ MOTİFLER ve İZLENME ORANLARI,
ATTRACTION CENTER MOTIFS USED IN CONSTRUCTING DRAM STRUCTURE IN TURKISH TV SERIES AND THEIR RATINGS

Author:

Number of pages : 152-186

Abstract

Kitle iletişim aracı olarak televizyon programlarının geniş kitlelere en hızlı, en yaygın ve en etkili şekilde ulaştığı bilinen bir gerçektir. Popüler televizyon dizileri televizyon programları arasında en çok tüketilen ve izler kitleyi en çok etkileyen yapımlar arasında yer alır. Türkiye’de yerli dizi sektörü son yıllarda ulusal televizyon kanallarındaki yabancı dizi hakimiyetini sona erdiren bir yükseliş içine girmiştir. İster uyarlama isterse özgün olsun reklam gelirleri ve izlenme oranları arasındaki ilişki, diziler arasında yoğun bir rekabete neden olmaktadır. Reyting çıtasını atlayarak yayın hayatına devam eden dizilere bakıldığında bazı motiflerin reytingleri arttırıcı cazibe merkezi olarak kullanıldığı görülmektedir. Cazibe merkezi bu motifler farklı dizilerde benzer şekilde tekrarlanan yapılar olarak izleyicinin karşısına çıkmaktadır. Motiflerin en dikkat çekici olanları “sahte, külkedisi beyaz atlı prens, aşk üçgeni, kötülük çiçeği, şer ittifakı, zorba aşık, şiddet, cezaevi, epik, amansız hastalık, hastane, mezarlık,” olmak üzere başlıca on iki başlık altında sayılabilir. İster uyarlama isterse özgün senaryolu olsun dizilerdeki dramatik çatışmalar cazibe merkezi bu motifler aracılığıyla inşa edilmektedir.

Keywords

Abstract

It is a known fact that TV programs as mass media have reached the widest masses in the fastest, most common and most effective way. Popular TV series are among the most consumed and most influential productions of TV programs. In recent years domestic TV series industry in Turkey, has entered an increasing trend which ended domination of international productions on national TV channels. Whether it is adaptive or original, the relationship between advertising revenues and ratings results in high competition. When we examine the TV series which continue broadcasting by high rating level, it is seen that some motifs are used as attraction center. These motifs have been coming up in the form of repeating structures similar to each other in different TV series. The most remarkable of motifs can be listed in 12 topics such as “fake, cinderalla- prince on a white horse, love triangle, evil flower, evil alliance, overbearing lover, violence, prison, epic, ruthless disease, hospital, and graveyard”. Whether it is adaptation or original scenario, dramatic conflicts in the TV series are built through these motifs.

Keywords