VAN GÖLÜ ADIR ADASI’NDAKİ LİM MANASTIRI
THE PLASTIC DECORATIONS OF LIM MONASTERY IN ADIR ISLAND

Author : Emel YILDIZ - - Yalçın KARACA
Number of pages : 323-362

Abstract

Tarih boyunca önemli bir yerleşim yeri olan Van İli, Doğu Anadolu’nun sayılı kültür merkezlerinden birisidir. Bölgenin kültürel havzası konumundaki ilimiz, tarihi eserlerinin çokluğu ile dikkat çekmektedir. Ortaçağ ve sonrası Van Gölü ve çevresinde inşa edilen mimari eserlerin çoğunluğunu dini yapılar oluşturmaktadır. Bu dini yapılar arasında manastırlar, Hıristiyan dini mimarisinde önemli bir yere sahip olmuştur. Bu noktada Hıristiyan Ermenilerin yaptığı dini yapılardan manastır kuruluşları mimari özelliklerinin yanı sıra plastik süslemeleriyle ön plandadır. Söz konusu mimari eserler pek çok araştırmacı tarafından incelenerek yayınlanmış olmasına rağmen, araştırma konumuzu oluşturan Van Gölü Adır Adası’nda bulunan Lim Manastırı plastik süslemelerini ele alan herhangi bir çalışmanın henüz yapılmadığı görülmektedir. Bu makalede , Van Gölü Adır Adası’ndaki Lim Manastırı plastik süslemelerinin tanıtılması amaçlanmıştır. Yapı kompleksinin süsleme programı Saint Georges Kilisesi ve Jamatunu plastik süslemeleri olarak incelenmiştir. Plastik Süslemeler; Saint Georges Kilisesi’nden günümüzde ayakta kalabilen kısımlarında (Jamatunun doğu duvarına bitiştirildiği noktada) ve Saint Georges Jamatunu’nun batı cephesinde ve iç mekanında tespit edilmiştir. Bunların hepsi gerek görsel gerekse teknik olarak belgelenmiştir. Ele alınan plastik süsleme örnekleri aynı zamanda benzer süsleme örnekleriyle karşılaştırılmıştır. Bu çalışma yüzyıllar boyu iç içe yaşamış farklı inanca sahip toplumlar arasındaki kültürel etkileşimin süsleme alanındaki yansımalarının saptanması açısından önem taşımaktadır. Ayrıca belgeleme ve değerlendirme çalışmalarımızın, bu alandaki araştırmalara destek olmasını umuyoruz.

Keywords

Van, Doğu Anadolu Bölgesi Hıristiyan Sanatı, Manastır, Plastik Süsleme, Haç İşlemeli Taş.

Read:672

Download: 203

Atıf Bulunamadı