İBRAHİM ÖZDEMİR DERLEMİNDE BULUNAN HALI MİNDER VE YASTIKLAR ÜZERİNE GÖZLEMLER
OBSERVATIONS ON CARPET PILLOWS AND CUSHIONS IN IBRAHIM OZDEMIR COLLECTION

Author : Filiz Nurhan ÖLMEZ - - Sema ETİKAN - Hande KILARSALAN - Cenk ŞAHİN
Number of pages : 1-16

Abstract

İbrahim Özdemir Kırşehir’in Mucur İlçesi Dalakçı köyünde 1939 yılında doğmuştur. Etnografik eserler, antikalar ve kitaplar biriktiren bir derlemcidir. Kırşehir’de yaşayan İbrahim Özdemir Teknik Tarım ve Ziraat Okulu mezunudur. Bir süre Devlet Üretme Çiftliklerinde çalıştıktan sonra 1970 yılında yurt dışına gitmiştir. Uzun yıllar Almanya’da çalışarak 2002 yılında Kırşehir’e dönen Özdemir aynı zamanda şair ve yazardır. İbrahim Özdemir’in Kültür ve Turizm Bakanlığından onaylı olan derlemindeki Anadolu kültürüne ait etnografik eserlerin en dikkat çekici parçaları dokumalardır. Bu çalışmada dokumalar içerisinde özellikle göze çarpan 4 adet halı minder ve 4 adet halı yastık tanıtılacaktır. Halılar Özbağ ve Mucur yörelerine aittir. Bu dokumaların bir kısmı aile büyüklerinden kalmış, bir kısmı da satın alma yoluyla derleme katılmıştır. Kırşehir yöresinde günümüzde halı dokumacılığı yok denecek kadar azalmıştır. Dokuma bilenler ileri yaş grubundan kadınlar olup artık dokuma yapmamaktadırlar. Kamu kurumlarının açtığı halı dokuma kurslarına gençler rağbet etmemektedir. Günümüz itibarıyla Kırşehir halıları sadece eskiden dokunmuş ve saklanan veya kullanılan örnekleriyle varlığını sürdürmektedir. İbrahim Özdemir’in derlemindeki halı minder ve halı yastıklar, Kırşehir dokuma kültüründe ayrı bir yeri olan Özbağ ve Mucur halılarının eski güzel örnekleri olması açısından önemlidir. Ayrıca halılarda kullanılan ipliklerden yola çıkılarak, yörenin bitkisel boyacılığı konusunda bir fikir edinmek açısından incelemeye değer görülmüştür. Bu halılar renk, desen, düzenleyim, uygulayım ve teknik özellikleri açısından incelenmiştir.

Keywords

Derlem, derlemci, Kırşehir, halı yastık, halı minder

Read:1114

Download: 395

Atıf Bulunamadı