YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YAHYA KEMAL BEYATLI VE HAKKI SÜHA GEZGİN’İN HATIRATLARININ BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2018-76
Language : null
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 315-331
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Yahya Kemal Beyatlı’nın, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun ve Hakkı Süha Gezgin’in anıları birlikte değerlendirilmiş ve birtakım çıkarımlarda bulunulmuştur. Öncelikle Hamit’in şiirlerinde bulduğu teknik yanlışlar onun şairliği hakkında Yahya Kemal’in şüphelerini uyandırırken tanık olduğu davranışları ile Hamit’in Yakup Kadri’nin gözündeki yüceliğin kaybolmaya başladı fark edilir. Her ikisinden farklı olarak Hakkı Süha Gezgin’in Hamit’in yaşamında ve eserlerinde kusur görmezken onun sözü edilen teknik hatalarına yönelik eleştirileri önemsizleştirmeye çalıştığı tespit edilir. Yahya Kemal, Tevfik Fikret’in İttihatçılık karşıtlığının kişilere yönelmiş halini gösterir. Bu karşıtlığın şahsi ve siyasi nedenlerini anlatırken yine bu kinin bütün bir millete ve devlete yöneldiğini Yakup Kadri’nin hatıratında görmek mümkündür. Bir edebiyatçının hayatındaki bir durumun farklı yorumlanabileceği görülür. Bunun yanında Yakup Kadri hatıratında Halide Edip hakkındaki kişisel kanaatlerini ifade etmezken Yahya Kemal’in kendi hatıratında Yakup Kadri’nin Halide Edip hakkındaki gerçek kanaatlerini ifade ettiği tespit edilir.

Keywords

Abstract

In this study, the memories written by Yahya Kemal, Yakup Kadri Karaosmanoğlu and Hakkı Süha Gezgin were evaluated together and some inferences were made. Firstly the disappearance of Abdulhak Hamit’s glory in the eyes of Yakup Kadri with Hamit's attitudes witnessed by Yakup Kadri is noticed when the technical mistakes that Yahya Kemal found in Abdulhak Hamit’s poems woke up in Yahya Kemal's doubts about Abdülhak Hamit’s poetry. Unlike both, Yahya Kemal and Yakup Kadri, it is seen that Hakkı Süha Gezgin has tried to trivialize Abdulhak Hamit’s technical mistakes in his poems and he ignores Hamit’s imperfections in his life and his works. Yahya Kemal shows the situation directed at a single person by Tevfik Fikret who is hostile to the Party of Union and Progress. It is noticed that in the memoir of Yakup Kadri, he expresses the personal and political reasons of this hostility and the status of this hostility directed towards the whole nation and state. It is determined that a situation in the life of a literary person can be interpreted differently. In addition, while Yakup Kadri does not articulate his personal thoughts about Halide Edip, it can be seen that the real thoughts of Yakup Kadri about Halide Edip can be reached in the memoir of Yahya Kemal.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics