SANCAK (HATAY) MESELESİ VE BU BAĞLAMDA MUHTELİF DIŞ BASINDA ORTAYA KONULAN YAKLAŞIMLAR VE GÖRÜŞLER

Author:

Year-Number: 2018-75
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : T. Cumhuriyeti Tarihi
Number of pages: 1-15
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk Hükûmeti tarafından Fransa’nın ve diğer muhtelif başlıca ülkelerin kendi basınlarında Suriye ve Lübnan meseleleri ile ilgili yer verdikleri haber içeriklerinin bilinmesinin önemi kavranmış, bu haber içerikleri, Sancak (Hatay) meselesinin çözümünde sağlıklı bir politika ortaya koyabilmek adına Türk basın mensuplarının da dikkatlerine sunulmuştur. Sancak (Hatay) meselesi ile ilgili muhtelif dış basında ve özellikle Fransa basınında; Türk siyasetinin hırslı ve tutkulu olup, Türklerin petrol kaynaklarını kontrol etmek noktasında İngiltere’nin ve Almanya’nın tekliflerini kabul edeceği, Türkiye’nin, muahedeyi yeni şartlara intibak ettirmek amacıyla müzakerelerin açılmasını arzu ettiği, Fransa’nın mirasına el uzatanlardan Türkiye’nin üçüncü sırada yer aldığı (İtalya birinci, Almanya ikinci sırada), Şam’lı politikacıların Sancak (Hatay) Türklerinin gerçek haklarını reddettiler diye Mustafa Kemal Türkiye’si ile savaşılmaması gerektiği, Sancak (Hatay) meselesi halledilmeksizin Türk-Fransız münasebetlerinin kendilerine özgü olan denge ve dinamizmi yeniden elde edemeyecekleri, bütün müslüman dünyasının bakışlarının hâlâ Türkiye’ye yönelmiş olduğu, böyle bir devletle dostluk münasebetleri tesis etmenin Fransa’nın bu müslümanlık dünyasındaki mevkii bakımından da mükemmel bir şey olduğuna işaret edilmiştir. II. Dünya Savaşı öncesinde devletler hukukuna bağlılığı, antirevizyonist ve barışçı politika takip edişi, ortaya çıkan İtalyan ve Alman tehlikesinin yarattığı konjonktür içinde diğer muhtelif ülkeler gibi Fransa da Türkiye’yi kendisine yakın tutmak eğilimi içine girmiş, Türk Hükûmeti tarafından da Sancak (Hatay) meselesi önceden belirlendiği şekilde gündeme getirilmiştir. Araştırmada, Dâhiliye Vekâleti ne bağlı Matbuat Umum Müdürlüğü tarafından yayınlanan “Basılanların Havası” adlı bültenler, yabancı basında Türkiye hakkında yazılan makale ve haberleri ele alıp yayınlaması nedeniyle esas alınmış, telif ve tetkik eserlerden de istifade edilmiştir.

Keywords

Abstract

The Turkish Government understood the importance of knowing the contents of the news that France and various other major countries had included in their press on the issues of Syria and Lebanon. In order to establish a healthy policy for the solution of the aforementioned issues, they were presented to the attenton of the members of the Turkish press as well. About the question of Sancak, various foreign media outlets, especially the French press, wrote that Turkish politics was ambitious and passionate and would accept the British and German proposals to control the oil resources; Turkey sought to open negotiations in order to adapt the agreement to the new conditions; Turkey, one of the beneficiaries of this heritage of France, took the third place (with Italy first, and Germany second); it should not be fought against Mustafa Kemal’s Turkey because the politicians of Damascus rejected the true rights of the Sancak Turks; Turkish-French relations would not regain its own balance and dynamism before the question of Sanjak was settled; the entire Muslim world was still oriented towards Turkey; establishing relations of friendship with such a state would be excellent for France's position in the Islamic world. On the issue of Sanjak, like other countries, France also tended to keep Turkey close to itself, adhering to the international law and pursuing antirevisionist and peaceful politics in the conjuncture created by the Italian and German danger that emerged before the Second World War. The question of Sancak was brought to the agenda by the Turkish Government as it was previously set. In the study, the bulletins named “Basılanların Havası” published by the Directorate General of Press under the Interior Ministry were used the basic source as they included articles and news written about Turkey in foreign press; besides, copyrighted and audited works were also used.

Keywords