ERZURUM İLİ’NDE EKMEK TÜKETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
DETERMINING FACTORS AFFECTING ON THE BREAD CONSUMPTION IN ERZURUM PROVINCE

Author : Ahmet Semih UZUNDUMLU - - Betül Zehra YILDIRIM - Seval KURTOĞLU
Number of pages : 17-31

Abstract

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Erzurum ilinde de bireyler günlük enerji ihtiyacının büyük bir kısmını ekmekten sağlamaktadır. Bu ildeki bireyler için ekmek vazgeçilmez bir gıda olarak görülmektedir. Bu nedenle Erzurum hanelerinde kişilerin ekmek tüketim düzeylerini belirlemek için, yaş grupları dikkate alınarak 400 bireyle yüz-yüze görüşülmüştür. Bu kişiler yaş gruplarına göre seçilmiştir. Çalışmada bayan ve erkek oranı %50 olup, 15-87 yaş arasındaki bireylerle anketler yapılmıştır. Sonuç olarak hanelerde ortalama somun ekmek fiyatı 75 kuruş ve kişi başı ekmek tüketimi ise 0,77 adettir. Ayrıca hanelerin ekmek tüketiminin %76,28’ini somun ekmek oluşturmakta ve ekmek tüketimi üzerine etkili olan faktörlerin belirlenmesinde Ordered Probit Modeli uygulanmıştır. Ekmek tüketimi 0, 0,5, 1, 1,5 ve 2 adet arasında olan değerler bağımlı değişken olarak alınmıştır. Kişilerin ekmek tüketimi üzerine, somun ekmek tercihi ve makarna tüketimi pozitif yönde etkili olurken, pirinç tüketimi ve bireylerin öğrenci olması ise negatif yönde etki etmektedir.

Keywords

Ekmek, Tüketim, Ordered Probit Modeli, Sağlık, Erzurum.

Read:1104

Download: 387