ERZURUM İLİ’NDE EKMEK TÜKETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ,
DETERMINING FACTORS AFFECTING ON THE BREAD CONSUMPTION IN ERZURUM PROVINCE

Author:

Number of pages : 17-31

Abstract

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Erzurum ilinde de bireyler günlük enerji ihtiyacının büyük bir kısmını ekmekten sağlamaktadır. Bu ildeki bireyler için ekmek vazgeçilmez bir gıda olarak görülmektedir. Bu nedenle Erzurum hanelerinde kişilerin ekmek tüketim düzeylerini belirlemek için, yaş grupları dikkate alınarak 400 bireyle yüz-yüze görüşülmüştür. Bu kişiler yaş gruplarına göre seçilmiştir. Çalışmada bayan ve erkek oranı %50 olup, 15-87 yaş arasındaki bireylerle anketler yapılmıştır. Sonuç olarak hanelerde ortalama somun ekmek fiyatı 75 kuruş ve kişi başı ekmek tüketimi ise 0,77 adettir. Ayrıca hanelerin ekmek tüketiminin %76,28’ini somun ekmek oluşturmakta ve ekmek tüketimi üzerine etkili olan faktörlerin belirlenmesinde Ordered Probit Modeli uygulanmıştır. Ekmek tüketimi 0, 0,5, 1, 1,5 ve 2 adet arasında olan değerler bağımlı değişken olarak alınmıştır. Kişilerin ekmek tüketimi üzerine, somun ekmek tercihi ve makarna tüketimi pozitif yönde etkili olurken, pirinç tüketimi ve bireylerin öğrenci olması ise negatif yönde etki etmektedir.

Keywords

Abstract

Individuals provide from bread a large portion of daily energy needs also in Erzurum province, as many cities in Turkey. The bread is seen as an indispensable food for individuals. Therefore, with 400 individuals were interviewed face to face to determine the level of bread consumption in Erzurum households. These individuals were selected according to their age group. Ratio of male and female was 50 percent in this study and the survey was conducted with individuals between 15-87 ages. As a result, the average price of loaf bread is 75 cents and per capita bread consumption is 0.77 units in households. Also 76.28 percent of consumption bread is loaf bread and the determination of factors that bread consumption effect was applied to Ordered Probit Model. Bread consumption quantities (0, 0.5, 1, 1.5 and 2) were taken as the dependent variable. Positive effect variables on the consumption of bread were loaves consumption of macaroni and loaf bread choice, and the consumption quantity of rice and individuals that students are negative effect variables.

Keywords