RUH SAĞLIĞI OKURYAZARLIĞI
MENTAL HEALTH LITERACY

Author : Yasemin ÖZEL - - Tuğba DUZCU
Number of pages : 380-387

Abstract

Bireye sağlık ve sağlıkla ilgili terimler hakkında bilgi vermek istenildiğinde, kişinin verilen bu bilgiyi anlayabilmesi, yorumlayabilmesi ve bu bilgi doğrultusunda uygun davranış göstermesi sağlık okuryazarlığı anlamına gelmektedir. Bu şekilde tanımlandığında, sağlık okuryazarlığı dar bir sağlık eğitimi ve bireysel davranışa dayalı iletişim kavramının ötesine geçerek sağlığı belirleyen çevresel, politik ve sosyal faktörleri de ele almaktadır. Fakat ruhsal bozukluklarla ilgili bu tür ruh sağlığı okuryazarlığı üzerine fazla odaklanılmadığı dikkat çekmektedir. Bazı ülkelerde, halkın ruhsal bozuklukların nasıl önlenebileceği konusunda bilgi sahibi olması, bir bozukluğun ne zaman geliştiğinin farkına varılması, yardım arama seçenekleri ve tedavileri hakkında bilgi edinilmesi, etkisi az olan sorunlar için bireysel baş etme stratejilerinin geliştirilmesi ve ruh sağlığı sorunlarından etkilenen diğer kişileri desteklemek için ilk yardım becerileri konusunda yapılan çalışmalar bulunmaktadır. Ruh sağlığı okuryazarlığı üzerine ülkemizde yapılan araştırma ve çalışmaların olmaması dikkat çekmiştir. Bu nedenle yazı, toplum ruh sağlığı okuryazarlığı kavramı ve önemine vurgu yapmak, ruh sağlığı alanında çalışan ve bu alanda çalışmak isteyen akademisyenlere rehberlik etmek amacıyla yazılmıştır.

Keywords

Sağlık okuryazarlığı, ruh sağlığı okuryazarlığı, ruh sağlığı.

Read:608

Download: 189