YAŞAM BOYU SPOR BAĞLAMINDA KADINLARIN SPORA YÖNELMESİNDE ETKİLİ OLAN UNSURLAR (KIRIKKALE İLİ ÖRNEĞİ)

Author :  

Year-Number: 2018-76
Language : null
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 66-76
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanın yaşamda kaldığı süreç boyunca, doğasında bulunan hareketliliğini kaybetmemesi için yaptığı sportif aktivite ve egzersizler olarak tanımlanabilecek yaşamboyu spor, son yıllarda sosyal politikaların odağı haline gelmiştir. Bunun en önemli nedeni sporun, giderek yaygınlaşan kentsel yaşam tarzı, hareketsizlik ve beraberinde getirdiği birçok soruna karşı önleyici ve tedavi edici olarak kullanılabilme özelliğidir. Yapılan araştırmalar fiziksel aktivite ve spor içeren sağlıklı bir yaşam tarzının benimsenmesinin, çağın sorunu haline gelen hareketsiz yaşam tarzı ve beraberinde getirdiği birçok sağlık sorunundan korunmada ve tedavisinde etkili olduğunu göstermektedir. Ancak bilinen bu yararlarına karşın yaşamboyu sporun yaygınlaşmasında yeterli seviyelere ulaşılamamıştır. Özellikle kadınların bu konuda daha dezavantajlı oldukları bilinmektedir. Elde edilecek sonuçların kadınlar için belirlenecek yaşamboyu spor politikalarına destek sağlama ve kadınları daha fazla spora yönlendirme açısından önemli olduğu düşünülen bu araştırmanın amacı; yaşam boyu spor bağlamında kadınların spora yönelmesinde etkili olan unsurların ve özel spor salonlarını tercih nedenlerinin tespit edilmesidir. Tarama modelinde betimsel bir çalışma olan bu araştırmadan elde edilen veriler frekans, yüzde ve aritmetik ortalama değerleri üzerinden yorumlanmıştır. Sonuç olarak kadınların yaşamboyu spor bağlamında fiziksel etkinlik ve egzersiz yapma ihtiyacı hissetme nedeni olarak sağlığını korumak, fit görünüme sahip olmak, yaşlanmayı geciktirmek/dinç kalmak ve kilo kontrolünün ön plana çıktığı; etkinliğe başlarken beklentilerin fiziksel olarak daha sağlıklı olmak, daha güzel görünmek/formda olmak ve stres, depresyon vb olumsuz duygulardan uzaklaşmak üzerinde yoğunlaştığı; özel spor merkezi tercih nedeni olarak hizmet kalitesinin yüksekliği, eğitmenlerin alanında uzman olması, tesis olanaklarının çok iyi olması ve seçilebilecek etkinlik türünün fazlalığının öncelikli olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Lifelong sports, which can be defined as the spots activities and exercises performed by humans throughout their lives in order to maintain the mobility in their nature, has been a focus of social policies in recent years. The primary reason for this is the fact that sports can be used as a preventive and curing measure for many problems brought about by the ever spreading urban lifestyle and sedentariness. Researches has been made suggested that adoption of a healthy lifestyle involving physical activity and sports is effective in preventing and curing many health problems resulting from the sedentary lifestyle of our age. However, despite of its known benefits, adequate levels have not been achieved in the dissemination of the lifelong sports. Especially women are known to be disadvantageous in this regard. The aim of the present study, the results of which are thought to be important in terms of ensuring the support for the lifelong sports policies to be developed for women and directing women to more sports, is to determine the factors that are effective in directing women to sports in the context of lifelong sports and their reasons for preferring the private gymnasiums. The data obtained in the present study, which is a descriptive one conducted using the screening model, was interpreted by means of the frequency, percentage and the arithmetical mean values. Consequently, it was determined that the primary reasons for women to feel a need for engaging in physical activity and exercise in the context of lifelong sports were protecting their health, having a fit appearance, delaying the aging process / staying youthful, and ensuring the weight control; their expectation at the start of the activity is to be physically healthier, to appear more beautiful / being fit, and to get rid of stress, depression and negative feelings; and their primary reasons for preferring private gymnasiums were the high quality of service offered, the fact that the trainers were the experts of the field, very good opportunities in terms of facilities and the high number of activities to choose from among.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics