REFİK HALİT KARAY'IN KALEM DERGİSİNDEKİ MİZAHİ SESİ

Author:

Number of pages: 424-441
Year-Number: 2018-75

Abstract

II. Meşrutiyet’in ilanı, birçok alanda olduğu gibi yazılı basında da önemli gelişmelerin yaşanmasına neden olmuştur. Bu tarihten itibaren sansürün kıskacından kurtulan basın, özellikle mizah dergi ve gazeteleri yoluyla halka ulaşmıştır. Batılı anlamda karikatürlere ilk defa yer veren, modern mizah anlayışını benimseyen yayınlardan biri de Kalem dergisidir. Kalem, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Salah Cimcoz ve Celal Esat Arseven tarafından 21 Ağustos 1324 (3 Eylül 1908)‒16 Haziran 1327 (29 Haziran 1911) tarihleri arasında 130 sayı olarak çıkarılmıştır. Dönemin sosyal, siyasi ve kültürel değişimlerine kayıtsız kalmayan Kalem dergisi, kendine özgü bir mizah anlayışı benimsemiştir. Yazarı belli olan yazıların dışında, dergideki yazıların çoğu imzasız ya da takma ad kullanılarak yayımlanmıştır. Kalem dergisindeki “Kirpi” takma adı Refik Halit Karay tarafından kullanılmıştır. Refik Halit Karay Kalem’de “R. H.” imzasıyla iki, “Kirpi” takma adını kullanarak dokuz yazı yazmıştır. Bu çalışmada, söz konusu mizahi yazılar hakkında bilgi verilecektir.

Keywords

Abstract

II. Constitutional Monarchy, in the written press, as in many areas has led to the emergence of significant developments. Kalem, which was the most important humour magazine in constitutional period, made a real revolution in Turkish caricature and humour space. Kalem magazine was published between the dates 21 August 1324 (3 September 1908) and 16 June 1327 (29 June 1911) as one hundred thirty number. Kalem magazine was published by Salah Cimcoz and Celal Esat Arseven. Kalem magazine, which wasn’t be indifferent period’s social, political and culturel exchange has a specific humour understanding. And it focused on revolution in society. Most of the writings were published as without signature or using nickname “Kirpi” nickname is used by Refik Halit Karay in Kalem magazine. Two articles have “R. H.” signature, nine articles have “Kirpi” nickname. This work aims to provide information about Refik Halit Karay’s humorous articles.

Keywords