ERZİNCAN TERZİBABA TÜRBESİ HAZİRESİNDE BULUNAN SANDUKA MEZARLARDAN BAZI ÖRNEKLER

Author:

Number of pages: 262-281
Year-Number: 2018-75

Abstract

Erzincan Terzibaba Türbesi haziresinde günümüze sağlam olarak gelmiş süslemeli olan 15 adet mezar ve mezar taşları çalışmaya dahil edilmiştir. Bu mezarların hepsi sanduka tiplidir. Bu mezarlardan 8 tanesi erkek, 7 tanesi kadın mezarıdır. Çalışmamızda incelemiş olduğumuz baş ve ayaktaşı sayısı 28 adettir. Bunlardan 15 tane baştaşı, 13 tane ise ayaktaşı incelenmiştir. Tarihi belli olan mezar taşlarında en erken örnek 1791-92, en geç örnek ise 1961 tarihlidir. 4 mezar mermer malzemeden, diğer 11 tane mezar ise Erzincan çevresinden çıkarılan yerel taştan yapılmıştır. Şahidelerin ölçüleri ise yükseklikleri 179-50 cm., genişlikleri 39-19 cm., kalınlıkları 10-6 cm. arasında değişmektedir. Süsleme konusu olarak bitkisel, nesneli ve geometrik türde bezeme unsurları vardır. Bitkisel tasvirler içinde en çok akantüs, gül, hurma, papatya, mimoza, üzüm asma, vazodan çıkan kıvrık dallar, yaprak, çiçek demetleri bazen geometrik kompozisyon ile birlikte işlenmiştir. Nesneli süslemelerde vazo, ay yıldız, mühr-ü Süleyman, kurdele geometrik süslemede ise baklava, ışın çubuğu, dilimli madalyon, testere dişi, motifleri tasvir edilmiştir.

Keywords

Abstract

15 ornamental graves and gravestones which have survived throughout history in the burial area of Erzincan Terzibaba Tomb are included in the study. All these graves are in the form of cist. Of these graves, 8 belong to males and 7 belong to females. The number of head and foot stones that we have studied in our study is 28. Of these, 15 head stones and 13 foot stones have been examined. The earliest example of gravestones with a certain date belongs to 1791-92 on the other hand the latest belongs to the date of 1961. 4 graves are made of marble material and the other 11 graves are made of local stones extracted from the regions around Erzincan province. Measures of the head stones and foot stones are between 179-50 cm in height, 39-19 cm in width and 10-6 cm in thickness. There are floral, objective and geometric types of decoration elements for ornamental purposes. Among floral portraits, mostly acorns, roses, date palms, daisy, and mimosa, grape, curved branches, leaves and flower bouquets from vases are sometimes ornamented together with geometric composition. Vase, the star and crescent, Solomon's seal, ribbon are depicted in object ornament while, diamonds, beam bar, sliced medallion, saw-tooth motifs are depicted in the geometric ornaments.

Keywords