CAHİT KÜLEBİ'NİN ŞİİRLERİNDE MEYVE

Author:

Year-Number: 2018-76
Number of pages: 344-355
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Meyve, insan için son derece önemli ve vazgeçilmez bir besin kaynağıdır. Birçok yararı bulunan meyveler; ağacı, çiçeği, şekli, rengi, kokusu ve tadı ile insanoğlunun daima ilgisini çekmiş, sanatçıların da yararlandığı bir kaynak olmuştur. Doğanın en güzel unsurları arasındaki meyveler, çoğu zaman şairlerin de ilham kaynağıdır. Şairler, duygu ve düşüncelerini aktarırken benzetme ve mecaz unsuru olarak meyvelerden yararlanmışlar, meyvelerden hareketle yeni çağrışımlar, yeni imgeler yaratıp çekici bir anlatıma ulaşmaya çalışmışlardır. Modern Türk şiirinin önemli isimlerinden Cahit Külebi de doğaya karşı hayranlığını ifade etmek için doğanın en güzel nimeti olan meyvelerden geniş biçimde yararlanır. Bu çalışmada Külebi’nin şiirlerinde meyve sözcüğünün ve meyve isimlerinin kullanımı, şiirlerinden hareketle değerlendirilmiş; meyve etrafında şekillenen benzetme, mecaz, çağrışım ve imgeler tespit edilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Fruits are an extremely important and indispensable source of nutrition for humans. Besides their health benefits, fruits have always attracted humans’ interest and been a source of inspiration for artists with their tree, shape, color, scent, and taste. Poets are also often inspired by fruits, which are among the most beautiful elements in nature, and have made use of fruits in analogy and metaphor to express their emotions and thoughts, and sought attractive expression by creating new connotations and images. Cahit Külebi, an important writer of modern Turkish poetry, also made broad use of fruits to express his admiration for nature. This study analyzes the use of the word “fruit” and fruit names in Külebi’s poems and identifies the analogies, metaphors, connotations, and images he created with fruits.

Keywords