MÜZİĞİN İNSAN SAĞLIĞI ALANINDA KULLANILMASI

Author:

Number of pages: 151-155
Year-Number: 2018-76

Abstract

Bu çalışmada, müziğin insanlar üzerindeki olumlu etkileri ve tedavi konusuna değinilmiştir. Yapılan birçok araştırma ve deneyler sonucundaki verilerin, müzik ile uygulanan tedavilerde insan sağlığı üzerinde olumlu gelişmeler meydana getirdiği gözlemlenmiştir. Müziğin olumlu etkilerinden faydalanan Çin, Yunan, Hint, İbrani ve Eski Türk toplumlarının yanı sıra günümüzde dünya genelinde müziğin tedavi üzerindeki etkisi ve gücü fark edilmiştir. (Birkan, 2014) Müziğin özellikle insanların ruh ve zihin sağlığı açısından ne kadar yararlı olduğu yapılan birçok araştırma ile kanıtlanmıştır. İnsan üzerindeki depresyonu azaltmada, fiziksel acıların azalmasında, endişe ve korkuyu gidermede, kalp ritmini dengelemede, müzik dinleyen epilepsi hastalarının dinlemeyen hastalara kıyasla daha az nöbet geçirmesinde, beyni uyararak yararlı ve mutluluk veren hormonların salgılanmasında etkili olduğu gözlemlenmiştir. (Şeker, 2017)

Keywords

Abstract

In this study, the positive effects of music on humans and treatment are mentioned. It has been observed that the results of many studies and experiments have led to positive developments in human health in music therapy. In addition to Chinese, Greek, Indian, Hebrew and Old Turkic societies that benefit from the positive effects of music, the influence and power of music on the world today has been recognized. (Birkan, 2014) Music has proved to be particularly beneficial in terms of people's mental and mental health. It has been observed that epileptic patients who are listening to music are less likely to have a less seizure in reducing heart depression, reducing physical anxieties, worrying and anxiety, heart rhythm balancing, and stimulating the brain to stimulate the release of beneficial and happy hormones. (Şeker, 2017)

Keywords