TÜRK SANAT MÜZİĞİ MAKAMLARINDA BESTELENMİŞ ÇOCUK ŞARKILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author :  

Year-Number: 2018-75
Language : null
Konu : Müzikoloji, Müzik Eğitimi
Number of pages: 148-172
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk sanat müziğinin öğreniminde ki en büyük sorunlardan bir tanesi, küçük yaşlardan itibaren bu müzik türünde eğitim verilmemesi ya da yeteri kadar detaylı bir eğitimin olmamasıdır. Çalışmamızda bu alanda daha detaylı ve verimli bir eğitim verilebilmesi için, bu alanda çocuklara yönelik Türk müziği makamlarında yazılmış şarkılar incelenmiştir. Bu araştırma, Türk sanat müziği makamlarında bestelenmiş çocuk şarkılarının eser adına, bestecisine ve güftecisine, makamına, usûlüne göre incelenip listelenerek, müzik eğitimcilerine ve araşırmacılarına katkı sağlamayı amaçlamıştır. Araştırma genel çerçevesi, amacı ve yöntemi bakımından tarama modelini esas alan betimsel bir araştırmadır. Konuyla ilgili çeşitli kaynakların taranmasıyla ön bilgilere ulaşılmış, veri toplama aracı olarak örneklemde yer alan ve elimizde bulunan notalar kullanılmıştır. Bu çalışma, müzik eğitiminde, çocukların makamsal şarkıları öğrenmelerini sağlamak, küçük yaşlarda Türk müziğini onlara sevdirebilmek, anlamalarını sağlamak, ileriki yaşlarda ilgilerini Türk müziğine çekmek ve müzik kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak açısından önem teşkil etmektedir.

Keywords

Abstract

One of the biggest problems in the teaching of Turkish art music is that it is not educated in this kind of music or has no detailed education since its early ages. In this study, in order to provide more detailed and efficient training in this area, the songs written on the Turkish music maqams for children in this area were examined. This research aimed to contribute to music educators and researchers by examining and listing children's songs composed in Turkish art music according to the song name, composer and lyricist, maqam, rhythm. The research is a descriptive study based on screening model in terms of general framework, purpose and method. Preliminary information was obtained by scanning various sources related to the subject, and the notes included in the sample and available were used as data collection means. This study is important in order to make children learn Turkish maqam songs, to love Turkish music at younger ages, to help them understand Turkish music, Turkish music be attractive in the future ages and to transfer musical culture to future generations.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics